Actualităţi economice

Indicatori macroeconomici – Republica Moldova

 
Indicatori macroeconomici – Republica Moldova
 
(sursa Direcţia analiză şi prognozare macroeconomică, Ministerul Economiei al Republicii Moldova)
Indicatorii
Unitatea de măsură
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 
 
efectiv
efectiv
prognoza
 
Produsul intern brut nominal
mild. lei
60,4
71,9
82,2
90,1
99,4
109,6
121,4
   faţă de anul precedent în preţuri comparabile
%
94,0
107,1
106,4
103,0
105,0
105,0
105,5
Indicele preţurilor de consum
 
 
 
 
 
 
 
 
  mediu anual
%
100,0
107,4
107,6
105,1
105
105
105
la sfîrşitul anului
%
100,4
108,1
107,8
105,0
105
105
105
 
Cursul de schimb al leului
 
 
 
 
 
 
 
 
 mediu anual
lei/USD
11,11
12,37
11,74
11,88
12,10
12,22
12,41
 la sfîrşitul anului
lei/USD
12,3
12,15
11,72
12,00
12,11
12,23
12,43
 Exporturi
mil.USD
1283
1542
2216,8
2395
2710
3090
3505
   faţă de anul precedent
%
80,6
120,1
143,8
108
113
114
113
Importuri
mil.USD
3278
3855
5191,3
5580
6135
6690
7360
   faţă de anul precedent
%
66,9
117,6
134,7
107,5
110
109
110
Soldul balanţei comerciale
mil.USD
-1995
-2314
-2974,4
-3185
-3425
-3600
-3855
 Producţia industrială în preţuri curente
mild. lei
22,6
28,1
33,0
36,8
41,5
46,4
52,4
faţă de anul precedent în preţuri comparabile
%
78,9
109,3
107,4
104
107
106,5
107,5
 Producţia agricolă în preţuri curente
mild. lei
13,3
19,9
22,1
23,1
25,1
26,9
29,5
 faţă de anul precedent în preţuri comparabile
%
90,4
107,9
104,6
100,5
105,5
105,0
104,5
 
Producţia agricolă în preţuri curente
mild. lei
13,3
19,9
22,1
23,1
25,1
26,9
29,5
   faţă de anul precedent în preţuri comparabile
%
90,4
107,9
104,6
100,5
105,5
105,0
104,5
 
Investiţiile în active materiale pe termen lung
mild. lei
11,1
13,1
15,2
16,7
19,2
21,7
25,0
   faţă de anul precedent în preţuri  comparabile
%
66,5
116,4
109,3
105
110
111
110
 
Salariul nominal mediu lunar
lei
2748
2972
3194
3550
3950
4350
4800
faţă de anul precedent: nominal
%
108,6
108,2
111,6
111
111
110
110
real
%
108,6
100,7
103,7
106
106
105
105
Fondul de remunerare a muncii
mild. lei
20,0
20,8
22,5
24,2
27,1
30,0
33,3
faţă de anul precedent: nominal
%
102,7
104,2
108
108
112
111
111
real
%
102,7
97,0
100
103
107
105,5
106
 
 
Indicatori economici realizati in anul 2011 (sursa www. statistica.md)
 
o   PIB (I trim. ) → + 1% (18096 milioane lei in preturi curente);
o   Volumul productiei industriale (sem. I) → - 0,3%
o   Productia agricola → - 2,1%
o   Comert exterior (I sem)
Exportul→ + 4,6% (1,04 miliarde USD)
Importul → +3,6% (2,4 miliarde USD)
Deficit → +2,9% (1,4 miliarde USD)
o   Salariul mediu, in sfera bugetara, în luna iunie, a fost de 4560,5
o   lei (+14,6% fatã de iunie 2011), în sectorul economic (real) – 3617,5 lei (+7,6%).
o   Rata somajului → 7,2%
o   Indicele preturilor de consum (IPC) în luna iunie 2012 fata de luna mai 2012 a constituit 99,7%, fata de luna decembrie 2011 – 101,0%.

Lista secțiilor de votare organizate în Republica Moldova

22.10.2019

La scrutinul organizat în luna noiembrie 2019 pentru alegerea Președintelui României,…

Informații pentru alegătorii din Republica Moldova

17.10.2019

Pentru informații referitoare la secțiile de votare organizate în Republica Moldova…

Ghidul alegătorului român din străinătate

11.10.2019

Informăm toți cetățenii români interesați de modul în care își pot exercita dreptul…