Republica Moldova

Accesul pe piaţa muncii

Cetăţenii străini şi apatrizi, care vor să se angajeze în câmpul muncii pe teritoriul Republicii Moldova, trebuie să obţină permis de muncă de la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Pentru a obţine dreptul la muncă şi dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru lucrătorul imigrant, angajatorul sau reprezentantul împuternicit al acestuia va depune următoarele documente:

a) demersul întreprinderii /organizaţiei /instituţiei privind acordarea dreptului la muncă adresat Agenţiei Naţionale şi un demers privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă adresat autorităţii competente pentru străini;

b) cererea-chestionar a lucrătorului imigrant;

c) copia avizului favorabil eliberat de Agenţia Naţională;

d) extrasul din Registrul de stat al unităţilor de drept şi autorizaţia de activitate/licenţa, după caz;

e) copia raportului financiar pentru ultima perioadă de gestiune, dacă aceasta depăşeşte 3 luni;

f) contractul individual de muncă încheiat pe un termen ce nu depăşeşte termenul de valabilitate al dreptului la muncă, cu indicarea salariului lunar al străinului, stabilit în mărime nu mai mică decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul gestionar;

g) copia actului de identitate naţional al străinului, cu menţiunile corespunzătoare privind trecerea frontierei de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

h) copia actului de studii sau a altui document ce confirmă calificarea specialistului invitat la muncă, tradusă în limba de stat şi legalizată sau apostilată în condiţiile legislaţiei în vigoare, iar în cazul cînd străinii se angajează în domeniul educaţiei/sănătăţii – şi avizul organelor competente ale Republicii Moldova;

k) 2 fotografii recente (30×40 mm) color, pe un fundal deschis şi uniform.

În vederea prelungirii dreptului la muncă şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă, angajatorul sau reprezentantul împuternicit al acestuia depune, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a permisului de şedere provizorie în scop de muncă, următoarele documente:

a) demersul întreprinderii /organizaţiei /instituţiei privind prelungirea dreptului la muncă adresat Agenţiei Naţionale şi un demers privind prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă adresat autorităţii competente pentru străini;

b) copia permisului de şedere provizorie în scop de muncă;

c) copia avizului favorabil eliberat de Agenţia Naţională;

d) extrasul din Registrul de stat al unităţilor de drept şi autorizaţia de activitate/licenţa, după caz;

e) copia raportului financiar pentru ultima perioadă de gestiune, dacă aceasta depăşeşte 3 luni;

f) contractul individual de muncă încheiat pe un termen ce nu depăşeşte termenul de valabilitate al dreptului la muncă, cu indicarea salariului lunar al străinului, stabilit în mărime nu mai mică decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul gestionar;

g) copia actului de identitate naţional al străinului, cu menţiunile corespunzătoare privind trecerea frontierei de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

h) copia actului de studii sau a altui document ce confirmă calificarea specialistului invitat la muncă, tradusă în limba de stat şi legalizată sau apostilată în condiţiile legislaţiei în vigoare, iar în cazul cînd străinii se angajează în domeniul educaţiei/sănătăţii – şi avizul organelor competente ale Republicii Moldova;

k) 2 fotografii recente (30×40 mm) color, pe un fundal deschis şi uniform.

România a donat 196 de microbuze școlilor din toate raioanele Republicii Moldova!

31.01.2020

Guvernul României a donat microbuze școlare, cu destinație exclusivă transportului…

Acțiuni de marcare a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române

29.01.2020

Reprezentanții Ambasadei României în Republica Moldova au participat la o serie de acțiuni …