Viza română. Alte informaţii pentru…

Informaţii generale

IMPORTANT!


VIZELE PENTRU CETĂŢENII REPUBLICII MOLDOVA SE ACORDĂ GRATUIT.

TERMENUL DE PROCESARE A SOLICITĂRILOR DE VIZĂ ESTE DE 7 ZILE LUCRĂTOARE CALCULAT DE LA DATA DEPUNERII DOCUMENTELOR ÎN BAZA PROGRAMĂRII PREALABILE.

URGENŢELE JUSTIFICATE VOR FI SOLUŢIONATE CONFORM PREVEDERILOR LEGALE.

REPREZENTANTII INSTITUTIILOR SUNT PRIMITI CU PRIORITATE IN FIECARE ZI LUCRATOARE INTRE ORELE 8.00-10.00

FORMULARELE DE VIZĂ SE OBŢIN GRATUIT LA INTRAREA ÎN SECŢIA CONSULARĂ SAU LA GHIŞEELE DE PRELUARE A DOCUMENTELOR

DOVADA MIJLOACELOR DE ÎNTREŢINERE (PENTRU TIPURILE DE VIZĂ LA CARE ACEASTA ESTE NECESARĂ) SE VA FACE PRIN: CARD BANCAR INTERNAŢIONAL PERSONAL AL SOLICITANTULUI DE VIZĂ (ORIGINAL ŞI COPIE) ŞI EXTRASUL DE LA BANCOMAT SAU EXTRASUL CONTULUI BANCAR, EMIS CU CEL PUŢIN DOUĂ ZILE ÎNAINTEA SOLICITĂRII VIZEI, DIN CARE SĂ REZULTE SUMA DEŢINUTĂ DE TITULAR, SAU ORICE ALTE DOCUMENTE/MIJLOACE CARE DOVEDESC EXISTENŢA RESURSELOR FINANCIARE CORESPUNZĂTOARE. NU SE ACCEPTĂ CERTIFICATE BANCARE ŞI BANI ÎN NUMERAR.

Se recomandă solicitarea vizei cu suficient timp înainte de efectuarea călătoriei. Viza poate fi solicitată cu cel mult trei luni înainte de începutul planificat al valabilităţii acesteia

Se vor primi numai dosarele complete

Solicitanţii se vor prezenta personal (inclusiv minorii însoţiţi de către cel puţin unul dintre părinţi sau de reprezententul legal), atât la depunerea dosarului, cât şi la ridicarea paşaportului.

Formularul de cerere se completează citeţ, cu caractere latine majuscule şi se semnează personal în faţa funcţionarului de la ghişeu. În cazul copiilor minori, cererea va fi semnată de către părinte sau reprezentantul legal al acestora.

Paşaportul nu trebuie să fie deteriorat, trebuie să aibă suficient spaţiu pentru aplicarea colantului de viză, iar valabilitatea acestuia să depăşească cel puţin trei luni valabilitatea vizei solicitate.

Toate documentele se vor prezenta în original şi fotocopie (XEROX) sau copie legalizată.

Valabilitatea vizelor de scurtă şedere nu se poate prelungi în România.

Viza de scurtă şedere nu conferă dreptul de a desfăşura activităţi lucrative pe teritoriul României.

Prezentarea actelor false implică un refuz definitiv şi sistematic.

Lista secțiilor de votare organizate în Republica Moldova

22.10.2019

La scrutinul organizat în luna noiembrie 2019 pentru alegerea Președintelui României,…

Informații pentru alegătorii din Republica Moldova

17.10.2019

Pentru informații referitoare la secțiile de votare organizate în Republica Moldova…

Ghidul alegătorului român din străinătate

11.10.2019

Informăm toți cetățenii români interesați de modul în care își pot exercita dreptul…