Asistenţă şi servicii consulare pentru…

Documente de călătorie şi de identitate

CADRUL JURIDIC 

 • Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 94/26.01.2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal.DEPUNEREA CERERII:

 - Personal, în ţară, la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple din subordinea Instituţiilor Prefectului de pe raza judeţului de domiciliu.

 - Personalla Secţia consulară a Ambasadei României în Republica Moldova sau la Consulatele generale ale Românei de la Bălţi şi Cahul, în funcţie de circumscripţia consulară repartizată fiecărei misiuni diplomatice sau oficiu consular şi nu doriţi să vă deplasaţi în România.

 Depunerea cererii pentru obţinerea unui paşaport românesc se face direct la sediul Secţiei Consulare, după ce aţi obţinut în prealabil o programare prin www.econsulat.rode luni până vineri între orele 08.00-14.00. În momentul programării, trebuie să prezentaţi o dovadă a cetăţeniei române, un document de identitate valabil românesc sau moldovenesc, precum şi certificatele de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul) eliberate de autorităţile române, în original.

· Secţia consulară a Ambasadei României în Republica Moldova este competentă pentru preluarea cererilor, datelor şi documentelor justificative ale solicitanţilor pe care le transmite automat în România în sistem electronic securizat.

· Prezenţa personală la Secţia consulară a solicitanţilor pentru depunerea cererii este absolut obligatorie întrucat este necesară preluarea datelor biometrice - fotografierea şi preluarea amprentelor digitale ale viitorilor titulari de paşapoarte, conform normelor legale în vigoare.

· RECOMANDĂRI:

· Pentru asigurarea unei bune calități a fotografiei, vă rugăm să evitați imbracamintea de culoare deschisa.

· După depunerea cererii, paşapoartele vechi aflate în curs de valabilitate se returnează solicitanţilor şi pot fi folosite până la ridicarea paşaportului nou, cu exceptia situatiilor in care pasaportul se schimba ca urmare a schimbarii numelui titularului.

· ATENTIE! Deoarece sistemul nu permite preluarea solicitarilor de emitere a pașapoartelor electronice pentru persoane cărora nu le-a fost atribuit codul numeric personal (CNP), acesta trebuie obținut din timp și înscris în certificatul de naștere.

 

 

IMPORTANT:

Competențele misiunilor diplomatice și ale oficiilor consulare române din străinătate în materie de eliberare a documentelor de călătorie românești sunt reglementate prin Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005.

În conformitate cu prevederile actelor normative citate, în cadrul procedurii de eliberare a pașapoartelor simple electronice românești, atribuțiile consulare se limitează la preluarea și transmiterea în țară a cererilor aferente, iar ulterior eliberării pașapoartelor, la înmânarea acestora titularilor.

Cererile de eliberare a pașapoartelor se soluționează în interiorul termenului legal de 90 de zile lucrătoare de către serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple din România, care sunt coordonate metodologic de Direcția Generală de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Eventualele decizii de respingere a cererilor de eliberare a pașapoartelor, adoptate de către autoritățile române competente, se comunică în scris solicitanților, împreună cu motivația corespunzătoare.


PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:

 

 • · România, ca stat membru al Uniunii Europene, a introdus în circulaţie paşapoarte electronice care conţin datele biometrice ale titularului (amprente digitale şi fotografia) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre.

· Minorilor cu vârsta de până la şase ani nu li se preiau impresiuni digitale.

 • Paşapoartele româneşti îşi păstrează valabilitatea până la data expirării.
 • Paşapoartele româneşti nu se pot prelungi, fiind necesar solicitarea unuia nou.
 • Reglementările legale în vigoare NU permit depunerea cererilor pentru eliberarea paşapoartelor româneşti prin mandatar cu procură specială sau prin poştă, ci numai PERSONAL.
 • Fiecare minor care circulă în străinătate trebuie să aibă propriul document de călătorie (paşaport sau carte de identitate) – nu mai poate fi inclus în paşaportul românesc al părinţilor.
 • Valabilitatea paşaportului electronic este de 5 ani, iar pentru minorii cu vârsta sub 12 ani, valabilitatea acestuia este de 3 ani.

  Persoanele care nu pot face dovada cetăţeniei române
 • În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cetăţeanului român care are domiciliul în străinătate şi solicită autorităţilor competente române eliberarea documentelor de identitate, de călătorie sau de stare civilă, dar nu poate face dovada cetăţeniei române, i se eliberează documentele respective, în condiţiile legii, numai după ce se atestă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, la cererea acestor autorităţi, faptul că solicitantul este cetăţean român.

Procedura este descrisă în Secţiunea: Cetăţenia română - Clarificarea cetaţeniei române
 

 

 Domiciliul persoanei fizice, în vederea exercitării drepturilor și libertăților sale civile, este acolo unde aceasta declară că își are locuința principală. (Articolul 87 – Codul civil al României)

 • Cetățenii romani au dreptul să-și stabilească sau să-și schimbe, în mod liber, domiciliul ori resedinta.
 • Cetatenii romani nu pot avea in acelasi timp decat UN SINGUR DOMICILIU. In cazul in care acestia detin mai multe locuinte, isi pot stabili domiciliul sau resedinta in oricare dintre ele (articolul 25 alineatele 2 si 3 - OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005 cu modificarile si completarile ulterioare).
 • Domiciliul cetăţeanului român minor se stabileşte de drept, în condiţiile legii, în statul în care au domiciliul ambii părinţi, părintele supravieţuitor, părintele căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori reprezentantul legal. În situaţia în care părinţii nu au acelaşi domiciliu, domiciliul minorului este cel stabilit de comun acord de aceştia sau, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi, de instanţa de judecată
 • În cazul în care există diferenţe între numele şi prenumele înscrise în documentele prezentate şi cele solicitate a fi înscrise în pasaportul simplu electronic sau pasaportul simplu temporar, ca urmare a schimbării numelui sau prenumelui intervenite în străinãtate, cererea poate fi acceptată numai după înscrierea menţiunii privitoare la această schimbare pe actul de stare civilă (certificatul de naştere românesc), potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă cu modificările şi completările ulterioare.

Sărbătorirea Zilei Culturii Naționale la Bălți

17.01.2020

Ambasada României la Chișinău informează că ambasadorul României în Republica Moldova,…

Vizită la Mitropolia Basarabiei

21.12.2019

Ambasadorul României în Republica Moldova, E.S. Daniel Ioniță, a efectuat la 19 decembrie…

Grup de colindători la Ambasada României

21.12.2019

La 20 decembrie 2019, un grup de colindători de la IP Liceul Teoretic „Principesa Natalia…

Sărbătorirea Zilei Naționale a României la Lectoratul de limba română și vizita de lucru la Comrat

17.12.2019

O delegație a Ambasadei României la Chișinău, condusă de ambasadorul Daniel Ioniță, a…