Asistenţă şi servicii consulare pentru…

Acte notariale

Ambasada României la Chișinău poate efectua o serie de operaţiuni notariale prin care să asigure capacitatea actelor întocmite de cetăţenii români în străinătate de a îşi produce efectele juridice pe teritoriul României şi în faţa autorităţilor române.

Actele notariale care pot fi efectuate de ambasadă sunt următoarele:

 

  • autentificarea procurilor şi a declaraţiilor;
  • legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
  • legalizarea semnăturilor.

 

Ambasadele şi consulatele României nu pot efectua operaţiuni notariale în ceea ce priveşte încheierea unor contracte, înţelegeri, donaţii sau alte acte de dispoziţie, tranzacţii judiciare, confirmări de hotărâri judecătoreşti, de documente de studii, documente de vechime în muncă, documente privind stagiul militar, testamente, legate, acţiuni în justiţie sau cereri adresate autorităţilor române.

Pentru autentificarea procurilor şi a declaraţiilor, persoanele interesate trebuie să se prezinte personal la sediul ambasadei şi să probeze identitatea şi calitatea de cetăţean român (cu un act de identitate valabil). Procurile sau declaraţiile se întocmesc, de regulă, de solicitanţi, cu excepţia cazurilor în care aceste acte sunt destinate unor birouri notariale sau sunt necesare în cadrul altor proceduri consulare (obţinerea actelor de stare civilă, cazier judiciar, etc.).

Procurile şi declaraţiile trebuie să conţină elementele de identificare ale mandantului şi ale mandatarului şi să precizeze în mod exact scopul mandatului. Ele trebuie să fie redactate în limba română. Actele care conţin precizări neconforme cu legislaţia română, ordinea de drept sau siguranţa naţională nu pot fi autentificate.

Autentificarea procurilor şi declaraţiilor, precum şi supralegalizarea acestora de către ambasadele şi consulatele României sunt gratuite.

Procurile pentru încasarea pensiilor în România sunt scutite de taxe consulare şi sunt valabile o perioadă de 18 luni de la data autentificării.

Procurile şi declaraţiile necesare în cadrul procedurilor consulare de obţinere a paşapoartelor româneşti pentru copiii minori nu pot fi autentificate decât de ambasadele sau consulatele României (nu se aplică procedura legalizării cu Apostilă sau cea a supralegalizării administrative).

Pentru legalizarea semnăturii pe un înscris, persoanele interesate trebuie să se prezinte la sediul ambasadei, să semneze înscrisul în faţa funcţionarului consular şi să prezinte un document de identitate valabil care să poarte semnătura titularului. Nu se poate legaliza semnătura pe contracte, acte de donaţie, acte de tranzacţie judiciară sau alte acte care vizează transmiterea de bunuri ori alte drepturi.

Legalizarea semnăturii pe înscrisuri este gratuită.

La secţia consulară a ambasadei nu se fac traduceri.

Misiunile diplomatice si oficiile consulare pot elibera copii legalizate de pe înscrisurile originale prezentate de părţi, numai după confruntarea copiei cu originalul. Nu se pot elibera copii legalizate de pe alte copii legalizate. Cetăţenii români pot solicita legalizarea de către Consulat a copiilor de pe diverse înscrisuri oficiale sau sub semnătură privată. Înscrisurile oficiale de pe care se poate elibera o copie legalizata sunt, de obicei, certificatele de stare civilă (certificatul de naştere, căsătorie sau deces), actele de studii (diplome, certificate), adeverinţe sau alte documente, exceptând documentele de identitate.

Nu se pot elibera copii legalizate de pe înscrisurile care conţin corecturi, ştersături, adăugiri, cuvinte tăiate sau alte particularităţi, daca nu sunt confirmate prin semnătură şi sigiliul autorităţii care le-a întocmit. 

Pentru obţinerea unei copii legalizate de pe un înscris, solicitantul va prezenta înscrisul oficial in original, precum si un act de identitate.

Lista secțiilor de votare organizate în Republica Moldova

22.10.2019

La scrutinul organizat în luna noiembrie 2019 pentru alegerea Președintelui României,…

Informații pentru alegătorii din Republica Moldova

17.10.2019

Pentru informații referitoare la secțiile de votare organizate în Republica Moldova…

Ghidul alegătorului român din străinătate

11.10.2019

Informăm toți cetățenii români interesați de modul în care își pot exercita dreptul…