Home

Relaţii bilaterale - Scurt istoric

România a fost primul stat care a recunoscut independenţa Republicii Moldova, la numai câteva ore după proclamarea independenţei noului stat (27 august 1991).

Relaţiile diplomatice, la nivel de ambasadă, au fost stabilite la data de 29 august 1991.

Ambasada României a fost prima reprezentanţă diplomatică deschisă de un stat în capitala Republicii Moldova, la Chişinău (şi-a început activitatea la 20 ianuarie 1992). Până în luna iunie 1993 a fost condusă la nivel de însărcinat cu afaceri a.i.
 
Primul ambasador român a fost acreditat la Chişinău în luna iunie 1993.

Primul ambasador al Republicii Moldova la Bucureşti a fost acreditat în luna ianuarie 1992.

Din iulie 2016, domnul Daniel Ioniță este ambasadorul României la Chişinău.

România concepe relaţia sa cu Republica Moldova pe două coordonate majore:
• afirmarea caracterului special al acestei relaţii, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură, tradiţii - realităţi ce nu pot fi eludate sau negate;
• dimensiunea europeană a cooperării bilaterale, având la bază obiectivul strategic al integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

România abordează pragmatic relaţia cu Republica Moldova, circumscrisă interesului său legitim de a vedea Republica Moldova intrând pe un făgaş al integrării europene şi de a asigura o zonă de stabilitate şi securitate la frontiera estică a României, care a devenit graniţa răsăriteană a NATO şi UE. Pentru mai multe informaţii privind politica europeană de vecinătate accesaţi site-ul mae.ro.