Asistenţă şi servicii consulare pentru…

Condiții de introducere a autovehiculelor pe teritoriul Republicii Moldova

Potrivit Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 341 din 26.05.2017, au fost aprobate modificări și completări la Regulamentul Circulației rutiere, urmare cărora a fost exclusă obligativitatea prezentării, de către conducătorul autovehiculului (care nu este proprietar), a unui alt document care să ateste dreptul la utilizarea lui. Ulterior (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 847 din 20.08.2018), au fost operate modificări și în Regulamentul circulației rutiere, fiind introdusă necesitatea prezentării, de către conducătorul auto, a actului care confirmă transmiterea în folosință a vehiculului doar în cazul mijlocului de transport transmis în folosință având un număr de înmatriculare neutru. În acest sens, pentru autorizarea trecerii frontierei de stat, conducătorul auto trebuie să prezinte polițistului de frontieră următoarele documente:

  • permisul de conducere perfectat pe numele său, valabil pentru (sub)categoria din care face parte autovehiculul condus;
  • certificatul de înmatriculare al vehiculului; actul care confirmă transmiterea în folosință a vehiculului, în cazul mijlocului de transport transmis în folosință având număr de înmatriculare neutru;
  • actele referitoare la natura și masa încărcăturii, în cazurile stabilite de legislație;
  • asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto valabilă pentru Republica Moldova.

Prin urmare, Poliția de Frontieră nu solicită de la conducătorul auto acte adiționale care să confirme transmiterea în folosință a vehiculului, indiferent dacă proprietarul este persoană fizică sau juridică, cu excepția mijlocului de transport transmis în folosință având număr de înmatriculare neutru.

Având în vedere faptul că introducerea și scoaterea mijloacelor de transport este de competența Serviciului Vamal și reieșind din prevederile art. 184 al Codului vamal nr. 1149 din 20.07.2000 și art. 10 alin. (3) lit. b0 a Legii nr. 1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, la introducerea și scoaterea mijloacelor de transport funcționarii vamali pot solicita de la conducătorul auto, care nu este proprietar, actele corespunzătoare care să confirme dreptul de folosință asupra mijloacelor de transport.

Sărbătorirea Zilei Culturii Naționale la Bălți

17.01.2020

Ambasada României la Chișinău informează că ambasadorul României în Republica Moldova,…

Vizită la Mitropolia Basarabiei

21.12.2019

Ambasadorul României în Republica Moldova, E.S. Daniel Ioniță, a efectuat la 19 decembrie…

Grup de colindători la Ambasada României

21.12.2019

La 20 decembrie 2019, un grup de colindători de la IP Liceul Teoretic „Principesa Natalia…

Sărbătorirea Zilei Naționale a României la Lectoratul de limba română și vizita de lucru la Comrat

17.12.2019

O delegație a Ambasadei României la Chișinău, condusă de ambasadorul Daniel Ioniță, a…