Accesul pe piaţa muncii

Dreptul de ședere permanentă

Cine poate solicita dreptul de ședere permanentă: străinii titulari ai dreptului de şedere provizorie (3 ani în cazul străinului căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova sau 5 ani – din alte categorii), excepție făcând străinii înmatriculaţi la studii şi lucrătorii imigranţi.

Care sunt condițiile pentru acordarea dreptului de ședere permanentă:

deţinerea permisului de şedere provizorie fie beneficiază de dreptul la dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere ;

dispunerea de spaţiu de locuit;

vorbirea limbii de stat la un nivel satisfăcător (certificat de cunoaştere a limbii de stat eliberat de Ministerul Educației);

în ultimii 3 ani nu a avut antecedente penale.

Ce documente sunt necesare pentru solicitarea dreptului de ședere permanentă (original și copie) - Străin căsătorit cu cetăţean RM:

Cererea de forma stabilită;

Originalul şi copia  paşaportului naţional;

Originalul şi copia permisului de şedere;

Originalul şi copia certificatului de căsătorie;

Originalul şi copia buletinului de identitate valabil al cetăţeanului Republicii Moldova;

Originalul şi copia certificatului de naştere al copilului;

Originalul certificatului ce atestă nivelul de cunoaştere a limbii de stat, eliberat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;

Originalul cazierului judiciar din ţara de origine, legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;

Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificata notarial ,  copia actului de proprietate);

Originalul și copia poliţei de asigurare medicală, procurată la Compania Naţională de Asigurări în Medicină;

1 foto color 3x4.

Ce documente sunt necesare pentru solicitarea dreptului de ședere permanentă (original și copie) - Străin din alte categorii:

Cererea de forma stabilită;

Originalul şi copia a paşaportului naţional;

Originalul şi copia permisului de şedere;

Originalul şi copia documentelor de constituire a întreprinderii (extrasul recent din Registrul de Stat al persoanelor juridice, licenţa privind genul de activitate, confirmare );

Originalul certificatului ce atestă nivelul de cunoaştere a limbii de stat, eliberat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;

Originalul cazierului judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;

Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificata notarial ,  copia actului de proprietate);

Originalul și copia poliţei de asigurare medicală, procurată la Compania Naţională de Asigurări în Medicină;

Originalul și copia de pe dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;

 Confirmarea contribuţiilor sociale, salariale şi fiscale în ultimii 5 ani de activitate desfăşurată în Republica Moldova.

1 foto color 3x4.

Actele se depun cu 90 de zile înainte de expirareapermisului de şedere.

Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează, conform prevederilor art. 333 Cod Contravenţional al Republicii Moldova.

Unde puteți depune actele: 

or. Chișinău
Ghişeul unic de documentare a străinilor
Adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, et. 2
Orar de lucru: luni – vineri, 9:00 – 16:00, pauză de masă, 12:00 – 13:00
tel: 022-265-622; 022-265-615; fax: 022-272-03

or. Bălţi
Ghişeul unic de documentare a străinilor
Adresa: str. Dostoevskii, 12, 
Orar de lucru: luni – vineri, 9:00 – 16:00, pauză de masă, 12:00 – 13:00
tel. 078747797

or. Comrat
Ghişeul unic de documentare a străinilor
Adresa: str. Comsomolului, 22,  
Orar de lucru: luni – vineri, 9:00 – 16:00, pauză de masă, 12:00 – 13:00
tel:  078747796, 0-298-278-84, 0-298-283-38

or. Cahul
Ghişeul unic de documentare a străinilor
str. Ioan Vodă cel Cumplit 79, 
Orar de lucru: luni – vineri, 9:00 – 16:00, pauză de masă, 12:00 – 13:00

Costul serviciului: vezi aici

Sărbătorirea Zilei Culturii Naționale la Bălți

17.01.2020

Ambasada României la Chișinău informează că ambasadorul României în Republica Moldova,…

Vizită la Mitropolia Basarabiei

21.12.2019

Ambasadorul României în Republica Moldova, E.S. Daniel Ioniță, a efectuat la 19 decembrie…

Grup de colindători la Ambasada României

21.12.2019

La 20 decembrie 2019, un grup de colindători de la IP Liceul Teoretic „Principesa Natalia…

Sărbătorirea Zilei Naționale a României la Lectoratul de limba română și vizita de lucru la Comrat

17.12.2019

O delegație a Ambasadei României la Chișinău, condusă de ambasadorul Daniel Ioniță, a…