Accesul pe piaţa muncii

Dreptul de ședere permanentă

Cine poate solicita dreptul de ședere permanentă: străinii titulari ai dreptului de şedere provizorie (3 ani în cazul străinului căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova sau 5 ani – din alte categorii), excepție făcând străinii înmatriculaţi la studii şi lucrătorii imigranţi.

Care sunt condițiile pentru acordarea dreptului de ședere permanentă:

deţinerea permisului de şedere provizorie fie beneficiază de dreptul la dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere ;

dispunerea de spaţiu de locuit;

vorbirea limbii de stat la un nivel satisfăcător (certificat de cunoaştere a limbii de stat eliberat de Ministerul Educației);

în ultimii 3 ani nu a avut antecedente penale.

Ce documente sunt necesare pentru solicitarea dreptului de ședere permanentă (original și copie) - Străin căsătorit cu cetăţean RM:

Cererea de forma stabilită;

Originalul şi copia  paşaportului naţional;

Originalul şi copia permisului de şedere;

Originalul şi copia certificatului de căsătorie;

Originalul şi copia buletinului de identitate valabil al cetăţeanului Republicii Moldova;

Originalul şi copia certificatului de naştere al copilului;

Originalul certificatului ce atestă nivelul de cunoaştere a limbii de stat, eliberat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;

Originalul cazierului judiciar din ţara de origine, legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;

Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificata notarial ,  copia actului de proprietate);

Originalul și copia poliţei de asigurare medicală, procurată la Compania Naţională de Asigurări în Medicină;

1 foto color 3x4.

Ce documente sunt necesare pentru solicitarea dreptului de ședere permanentă (original și copie) - Străin din alte categorii:

Cererea de forma stabilită;

Originalul şi copia a paşaportului naţional;

Originalul şi copia permisului de şedere;

Originalul şi copia documentelor de constituire a întreprinderii (extrasul recent din Registrul de Stat al persoanelor juridice, licenţa privind genul de activitate, confirmare );

Originalul certificatului ce atestă nivelul de cunoaştere a limbii de stat, eliberat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;

Originalul cazierului judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;

Originalul și copia de pe dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificata notarial ,  copia actului de proprietate);

Originalul și copia poliţei de asigurare medicală, procurată la Compania Naţională de Asigurări în Medicină;

Originalul și copia de pe dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere solicitat;

 Confirmarea contribuţiilor sociale, salariale şi fiscale în ultimii 5 ani de activitate desfăşurată în Republica Moldova.

1 foto color 3x4.

Actele se depun cu 90 de zile înainte de expirareapermisului de şedere.

Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează, conform prevederilor art. 333 Cod Contravenţional al Republicii Moldova.

Unde puteți depune actele: 

or. Chișinău
Ghişeul unic de documentare a străinilor
Adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124, et. 2
Orar de lucru: luni – vineri, 9:00 – 16:00, pauză de masă, 12:00 – 13:00
tel: 022-265-622; 022-265-615; fax: 022-272-03

or. Bălţi
Ghişeul unic de documentare a străinilor
Adresa: str. Dostoevskii, 12, 
Orar de lucru: luni – vineri, 9:00 – 16:00, pauză de masă, 12:00 – 13:00
tel. 078747797

or. Comrat
Ghişeul unic de documentare a străinilor
Adresa: str. Comsomolului, 22,  
Orar de lucru: luni – vineri, 9:00 – 16:00, pauză de masă, 12:00 – 13:00
tel:  078747796, 0-298-278-84, 0-298-283-38

or. Cahul
Ghişeul unic de documentare a străinilor
str. Ioan Vodă cel Cumplit 79, 
Orar de lucru: luni – vineri, 9:00 – 16:00, pauză de masă, 12:00 – 13:00

Costul serviciului: vezi aici