Cetăţenia română

Eliberarea duplicatului certificatului de cetăţenie

Duplicatul certificatului de cetăţenie poate fi eliberat în următoarele situaţii:

  1. În cazul în care se constată o eroare materială. În această situaţie, secţia consulară a ambasadei va depune eforturi susţinute să  remedieze eroarea într-un timp cât mai scurt, respectiv să elibereze un duplicat al certificatului de cetăţenie. (vezi pct. 4)
  2. Rectificarea Ordinului A.N.C. În cazul în care eroarea a fost preluată din Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, este necesar să solicitaţi rectificarea Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie prin completarea formularului de rectificare în care se va preciza ce anume trebuie rectificat şi transmiterea acestuia prin poştă, în format scrisoare recomandată cu confirmare de primire la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, la adresa din Strada Smârdan nr. 3, sector 3, Bucureşti, cod poştal 030071. La formular se vor anexa: fotocopia după scrisoarea primită de la A.N.C., fotocopia certificatului de cetăţenie (dacă aţi depus deja jurământul de credinţă faţă de România) care conţine eroare/erori, fotocopia certificatului de naştere al titularului sau al minorului, după caz, fotocopia buletinului de identitate al titularului şi fişa acestuia (faţă/verso), fotocopii ale altor documente considerate a fi relevante pentru rectificare. Răspunsul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie vă va fi transmis prin poştă la adresa menţionată de dumneavoastră în formular după ce rectificarea se va soluţiona. După primirea răspunsului verificaţi la secţia consulară a Ambasadei României la Chişinău, personal în zilele Luni – Vineri, între orele 10.00 – 12.00 sau prin email la adresa chisinau.consul@mae.ro , dacă rectificarea a fost transmisă şi la secţia consulară a ambasadei şi, în cazul în care răspunsul este pozitiv, se va putea elibera un duplicat al certificatului de cetăţenie.
  3. Pierderea, furtul sau deteriorarea certificatului initial. În cazul pierderii, furtului sau deteriorării se prezintă de la caz la caz declaraţia olografă cu privire la circumstanţele în care a fost pierdut certificatul de cetăţenie, declaraţia de la secţia de poliţie cu privire la furtul certificatului de cetăţenie sau certificatul deteriorat.

 

Pentru eliberarea duplicatului certificatului de cetăţenie sunt necesare următoarele:

 

  • programarea pe pagina de internet www.econsulat.ro la categoria CETĂŢENIE→Redobândirea / acordarea cetățeniei române→Eliberarea Duplicatului Certificatului de Cetăţenie şi se va completa cu informaţiile cerute la fiecare rubrică; pentru minori, la rubrica „Calitate solicitant” se va selecta În calitate de „Părinte al copilului minor”;
  • după completare, se va imprima în format letric (pe hârtie format A4) „Cererea de servicii consulare-Eliberarea duplicatului certificatului de cetăţenie”  care se regăseşte în „sumar cerere”. La secţia consulară a ambasadei, la data şi ora la care aţi fost programat(ă) se vor depune următoarele documente:
  • „Cererea de servicii consulare-Eliberarea duplicatului certificatului de cetăţenie” în format letric (pe hârtie format A4);
  • 2 fotografii color identice, de dată recentă, ale titularului sau ale minorului, după caz;
  • certificatul de cetăţenie în original (cel care conţine eroare/erori), după caz;
  • copia buletinului de identitate al titularului/părintelui şi fişa acestuia (faţă/verso);
  • declaraţia olografă cu privire la circumstanţele în care a fost pierdut certificatul de cetăţenie sau declaraţia de la secţia de poliţie cu privire la furtul certificatului de cetăţenie sau certificatul deteriorat, după caz.

Sărbătorirea Zilei Culturii Naționale la Bălți

17.01.2020

Ambasada României la Chișinău informează că ambasadorul României în Republica Moldova,…

Vizită la Mitropolia Basarabiei

21.12.2019

Ambasadorul României în Republica Moldova, E.S. Daniel Ioniță, a efectuat la 19 decembrie…

Grup de colindători la Ambasada României

21.12.2019

La 20 decembrie 2019, un grup de colindători de la IP Liceul Teoretic „Principesa Natalia…

Sărbătorirea Zilei Naționale a României la Lectoratul de limba română și vizita de lucru la Comrat

17.12.2019

O delegație a Ambasadei României la Chișinău, condusă de ambasadorul Daniel Ioniță, a…