Cetăţenia română

Dobândirea cetățeniei române pentru minori (dacă părintele a obținut cetățenia română conform Art. 11 din legea nr. 21/1991)

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. 2 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile în care minorul nu a dobândit cetăţenia română împreună cu părintele/părinţii şi, până la data de 25.09.2017, nu s-au întreprins niciun fel de demersuri având ca obiect înscrierea/transcrierea certificatelor de stare civilă ale minorilor sau, după caz, înscrierea de menţiuni, părinţii sau, după caz, părintele care a obţinut cetăţenia română în conformitate cu art. 11 poate depune personal o cerere separată de dobândire a cetăţeniei române de către minor, ulterior dobândirii cetăţeniei române de către acesta.

Cererea de dobândire a cetăţeniei române se depune personal de către părinţii sau, după caz, părintele care a obţinut cetăţenia română la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din Bucureşti sau la birourile teritoriale ale Autorităţii din teritoriu (Iaşi, Suceava, Galaţi).

Persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova pot depune cererea de dobândire a cetăţeniei române pentru copilul minor la misiunea diplomatică sau oficiile consulare ale României din Republica Moldova.

Atenţie: Copilul trebuie să fie minor la data depunerii cererii!

În vederea depunerii dosarului, solicitantul trebuie să se programeze pe pagina de internet www.econsulat.ro la categoria CETĂŢENIE → Dobândirea cetățeniei române pentru minori (neincluși în Ordinul ANC al părintelui/părinților) → Dobândirea cetățeniei române pentru minori (dacă părintele a obținut cetățenia română cf art.11), să completeze informaţiile cerute la fiecare rubrică şi să transmită cererea spre prevalidare. După completarea şi transmiterea cererii spre prevalidare se va imprima în format letric (pe hârtie format A4) „Cerere servicii consulare - Dobândire cetățenie minor” (accesând butonul „previzualizează” din dreptul enunţului) care se regăseşte în „sumar cerere”.

Actele necesare în dosarul de dobândire a cetăţeniei române de către minori, conform art. 11 alin. 2 din Legea nr. 21/1991, cu modificările şi completările ulterioare:

 

  • Cerere tipizată, completată faţă/ verso, adresată Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie – original și copie simplă faţă/ verso;
  • 4 fotografii color identice de dată recentă format 3,5 cm x 4,5 cm (ale minorului);
  • Certificatul de naştere al copilului minor pentru care se solicită acordarea cetăţeniei române, în original şi o copie legalizată a acestuia, cu traducere efectuată de un traducător autorizat cu sigiliu şi semnătura legalizate de către un notar autorizat, după caz;
  • Dovada cetăţeniei române din care să rezulte data obţinerii cetăţeniei române de către părintele/părinţii care depun(e) cererea, în original şi copie (certificat de cetăţenie sau, în lipsa acestuia, adeverinţă eliberată de către D.G.P. din care să rezulte data obţinerii cetăţeniei române);
  • Declaraţie autentificată la un notar autorizat cu acordul celuilalt părinte privind dobândirea cetăţeniei române de către copilul minor – original și copie simplă;
  • Consimţământul minorului care are peste 14 ani la data depunerii cererii cu privire la dobândirea cetăţeniei române, dat prin declaraţie la un notar autorizat – original și copie simplă;
  • Declaraţie personală autentificată la un notar autorizat a părintelui/părinţilor minorului, din care să rezulte că nu a/au solicitat transcrierea certificatului de naştere al minorului la autorităţile competente române – original și copie simplă.
  • „Cerere servicii consulare - Dobândire cetățenie minor” în format letric (pe hârtie format A4).

Sărbătorirea Zilei Culturii Naționale la Bălți

17.01.2020

Ambasada României la Chișinău informează că ambasadorul României în Republica Moldova,…

Vizită la Mitropolia Basarabiei

21.12.2019

Ambasadorul României în Republica Moldova, E.S. Daniel Ioniță, a efectuat la 19 decembrie…

Grup de colindători la Ambasada României

21.12.2019

La 20 decembrie 2019, un grup de colindători de la IP Liceul Teoretic „Principesa Natalia…

Sărbătorirea Zilei Naționale a României la Lectoratul de limba română și vizita de lucru la Comrat

17.12.2019

O delegație a Ambasadei României la Chișinău, condusă de ambasadorul Daniel Ioniță, a…