Cetăţenia română

Depunerea jurământului

Art. 20 din Legea nr. 21/1991: “(1) Cetățenia română se acordă sau se redobândește la data depunerii jurământului de credință.
(2) În termen de 6 luni de la data comunicării ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie de acordare sau redobândire a cetățeniei române, persoanele cărora li s-a acordat sau care au redobândit cetățenia română vor depune jurământul de credință față de România".

Depunerea jurământului de credinţă faţă de România se desfășoară în 3 etape:

  1. Crearea unei cereri online pe portalul extern www.econsulat.ro, la secțiunea Cetățenie → Depunerea jurământului de credință. După completarea cererii online și trimiterea acesteia spre prevalidare (pentru a putea fi trimisă spre prevalidare, cererea trebuie să fie completată 100%), cererea va fi verificată de Secția Consulară a Ambasadei României la Chișinău și veți primi o programare online pentru a vă prezenta la Secția Consulară cu fotografiile și cu documentele necesare;
  2. prezentarea la Secția Consulară la data și ora stabilite conform informării primite prin intermediul platformei online cu dosarul conținând fotografiile și documentele necesare în vederea depunerii dosarului. La data depunerii dosarului veți fi informat despre data sesiunii solemne de depunere a jurământului de credință față de România.
  3. Prezentarea la sediul Secției Consulare la data și ora stabilite pentru participarea la ceremonialul oficial și înmânarea certificatului de cetățenie.

Documente necesare:

  • Comunicarea (scrisoarea) primită de la A.N.C. cu privire la aprobarea cererii de redobândire a cetăţeniei române (pe colţul din dreapta-sus al comunicării se va scrie numărul de telefon al titularului cererii - de regulă se scrie numărul de telefon mobil - pt. situaţiile în care apar modificări şi trebuie să fiţi contactaţi/anunţaţi);
  • 2 fotografii color identice, de dată recentă, format 3,5cm  x 4,5 cm, pe fond alb, pe spatele cărora se va scrie numele şi prenumele;
  • buletin de identitate valabil cu foaia de însoţire (original şi copie simplă faţă/verso);
  • certificat de naştere, certificat de căsătorie sau extras după actul de căsătorie şi certificatul de divorţ sau certificatul de deces, după caz (original şi copie simplă); actele de stare civilă care nu sunt emise în limba română, vor fi însoţite de traduceri în limba română efectuate de un traducător autorizat cu legalizarea sigiliului şi semnăturii acestuia de către un notar autorizat;
  • pentru minorii care au fost incluși în dosarul de redobândire a cetăţeniei române, este necesar certificatul de naștere al minorului (original şi copie simplă) şi 2 fotografii color identice, de dată recentă, format 3,5cm  x 4,5 cm, pe fond alb, pe spatele cărora se va scrie numele şi prenumele minorului.
  • „Cerere servicii consulare - Depunerea jurământului de credinţă faţă de România”[i] în format letric (pe hârtie format A4).
  • După caz, "Declaraţie de conformitate privind fotografiile copiilor minori" în format letric (pe hârtie format A4).

 

NOTĂ:

Nedepunerea jurământului de credinţă, din motive imputabile persoanei care a obţinut cetăţenia română, în termenul legal de 6 luni, atrage încetarea efectelor ordinului de redobândire a cetăţeniei române faţă de persoana în cauză.

 


[i] „Cerere servicii consulare - Depunerea jurământului de credinţă faţă de România” şi "Declaraţie de conformitate privind fotografiile copiilor minori" se regăsesc în categoria (Vizualizaţi ce aţi completat până acum) „sumar cerere”.

 

Sărbătorirea Zilei Culturii Naționale la Bălți

17.01.2020

Ambasada României la Chișinău informează că ambasadorul României în Republica Moldova,…

Vizită la Mitropolia Basarabiei

21.12.2019

Ambasadorul României în Republica Moldova, E.S. Daniel Ioniță, a efectuat la 19 decembrie…

Grup de colindători la Ambasada României

21.12.2019

La 20 decembrie 2019, un grup de colindători de la IP Liceul Teoretic „Principesa Natalia…

Sărbătorirea Zilei Naționale a României la Lectoratul de limba română și vizita de lucru la Comrat

17.12.2019

O delegație a Ambasadei României la Chișinău, condusă de ambasadorul Daniel Ioniță, a…