Cetăţenia română

Redobândirea cetăţeniei române

Art. 11 din Legea nr. 21/1991: “(1) Persoanele care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau această cetățenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenții acestora până la gradul III, la cerere, pot redobândi sau li se poate acorda cetățenia romană, cu posibilitatea păstrării cetățeniei străine și stabilirea domiciliului în țară sau cu menținerea acestuia în străinătate".

Actele necesare în dosarul de redobândire a cetăţeniei române sunt:

 • Cerere tipizată, completată faţă/ verso, adresată Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie – original și copie simplă faţă/ verso;
 • 4 fotografii color identice, de dată recentă, ale titularului cererii, mărimea 3,5cm x 4,5cm;
 • câte 4 fotografii color de dată recentă ale copiilor minori incluşi în dosar, mărimea 3,5cm x 4,5cm;
 • Buletinul de identitate şi fişa acestuia – original, copie (faţă verso) legalizată și copie (faţă verso) simplă;
 • Paşaport - original și copie legalizată (doar pagina cu datele personale);
 • Cazierul judiciar moldovenesc valabil (în cazul în care persoana identificată este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova este necesar cazierul judiciar detaliat/extins);
 • Acte de stare civilă (certificat de naștere, căsătorie/ extras după actul de căsătorie, deces sau divorț) originale şi în copii legalizate la un notar autorizat pentru titular și ascendenți (părinți, bunici, străbunici), foști cetățeni români şi, după caz, traducerile în limba română ale acestora efectuate de un traducător autorizat cu legalizarea sigiliului şi semnăturii acestuia de către un notar autorizat.
 • Declaraţie personală, autentificată la un notar autorizat din care să rezulte dacă titularul cererii a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei române – original și copie simplă;
 • Declaraţie personală, autentificată la un notar autorizat din care să rezulte că în prezent titularul cererii nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale a României şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi – original și copie simplă;
 • Declaratie personală, autentificată la un notar autorizat din care să rezulte că se solicită redobândirea cetățeniei române cu menținerea domiciliului în Republica Moldova – original și copie simplă;.
 • Acte de stare civilă (certificate de naştere) în original şi în copii legalizate la un notar autorizat pentru copiii minori ai titularului, dacă este cazul;
 • Acordul soţilor (părinţilor minorilor) pentru redobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată la notar autorizat, dacă este cazul – original și copie simplă;
 • În cazul minorilor de peste 14 ani este necesar consimţământul acestora pentru redobândirea cetăţeniei române, dat prin declaraţie autentificată la un notar autorizat, în prezenţa unui părinte – original și copie simplă;
 • „Cererea de prestare a unui serviciu consular”.
 • Toate actele se depun într-un dosar de carton cu şină aranjate în ordinea listei menţionate mai sus. Actele de stare civilă ale titularului precum şi ale ascendenţilor acestuia vor fi aranjate în dosar în ordinea cronologică a producerii evenimentelor de stare civilă (naştere, căsătorie, divorţ, deces). Pe coperta dosarului de carton se va scrie cu majuscule numele, prenumele şi data naşterii titularului cererii.
 • În vederea depunerii dosarului, solicitantul trebuie să se programeze pe pagina de internet www.econsulat.ro la categoria CETĂŢENIE → REDOBÂNDIREA / ACORDAREA CETĂȚENIEI ROMÂNE → Redobândirea cetățeniei române - pentru persoanele care au fost cetățeni români, dar au pierdut cetățenia română din motive neimputabile lor sau cărora această cetățenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenții acestora până la gradul III (conform Art.11).  Programarea se va putea obţine după completarea şi trimiterea cererii online spre prevalidare şi după ce aceasta va fi verificată de Secţia Consulară a Ambasadei României la Chişinău.
 • Pentru a scurta timpul de aşteptare la ghişeu, vă recomandăm să imprimaţi în format letric (pe hârtie format A4) „Cererea de prestare a unui serviciu consular” care se regăseşte în „sumar cerere” prin accesarea butonului "Vizualizaţi ce aţi completat până acum". Aceasta se va depune odată cu dosarul de redobândire a cetăţeniei române.
 • Dosarele trebuie să conţină toate actele de stare civilă menţionate, respectiv, certificat de naştere, certificat de căsătorie sau extras al actului de căsătorie şi certificat de divorţ ori certificat de deces, după caz, atât ale titularului cât şi ale ascendenţilor acestora. În situaţia în care nu sunteţi în posesia unui act de stare civilă al bunicilor sau al străbunicilor, este necesar avizul scris al autorităţilor competente în materie de stare civilă din Republica Moldova din care să reiasă că s-a verificat arhiva şi, actul sau înregistrările în evidenţe ale actului respectiv, nu s-au regăsit.
 • Nu sunt acceptate certificatele de stare civilă laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării.
 • Nu este necesară apostilarea pentru documentele din Republica Moldova.
 • Nu sunt acceptate neconcordanţe în documentele prezentate la dosar.

Sărbătorirea Zilei Culturii Naționale la Bălți

17.01.2020

Ambasada României la Chișinău informează că ambasadorul României în Republica Moldova,…

Vizită la Mitropolia Basarabiei

21.12.2019

Ambasadorul României în Republica Moldova, E.S. Daniel Ioniță, a efectuat la 19 decembrie…

Grup de colindători la Ambasada României

21.12.2019

La 20 decembrie 2019, un grup de colindători de la IP Liceul Teoretic „Principesa Natalia…

Sărbătorirea Zilei Naționale a României la Lectoratul de limba română și vizita de lucru la Comrat

17.12.2019

O delegație a Ambasadei României la Chișinău, condusă de ambasadorul Daniel Ioniță, a…