Relaţii bilaterale

Cadru juridic

 

Relaţiile bilaterale sunt reglementate, în principal, de următoarele documente:
• Declaraţia comună privind instituirea unui parteneriat strategic între România şi R. Moldova pentru integrarea europeană a R. Moldova (27 aprilie 2010);
• Planul de Acţiune pentru aplicarea Declaraţiei comune privind instituirea unui parteneriat strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova (3 martie 2012);
• Acordul pentru acordarea Ajutorului Financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro (27 aprilie 2010) şi cele două Protocoale adiţionale care extind domeniile de cooperare;
• Declaraţia comună privind cooperarea bilaterală în domeniul securităţii energetice (17 iulie 2012);
• Acordul privind Micul Trafic la Frontieră (noiembrie 2009);
• Tratatul privind regimul frontierei de stat, colaborarea şi asistenţa mutuală în probleme de frontieră (8 noiembrie 2010; în curs de ratificare);
• O gamă largă de acorduri de cooperare sectorială în următoarele domenii: justiţie, finanţe, comerţ, mediu de afaceri, transport, securitate socială, învăţământ, agricultură, mediu etc.