Relaţii bilaterale

Relaţii politice

O dată cu preluarea guvernării la Chişinău de către Alianţa pentru Integrare Europeană (AIE), relaţiile bilaterale dintre România şi Republica Moldova au atins cota maximă de la stabilirea relaţiilor diplomatice în 1991. În prezent, dialogul bilateral se desfăşoară fluent, pe toate palierele, în logica parteneriatului strategic consfintit prin textul Declaraţiei comune privind instituirea unui parteneriat strategic între România şi R. Moldova pentru integrarea europeană a R. Moldova (27 aprilie 2010). Vizitele efectuate de demnitarii români la Chişinău şi, respectiv, de cei ai Republicii Moldova la Bucureşti au intrat în logica normalităţii, pe care noul climat dintre Romania şi Republica Moldova a făcut-o posibilă. Aceasta a însemnat deplasarea accentului de pe componenta simbolică pe cea pragmatică a contactelor bilaterale. Organizarea primei şedinţe comune a guvernelor celor două state a constituit momentul de maximă maturitate a relaţiilor bilaterale dintre România şi Republica Moldova.

Principalele momente – în ordine cronologică – ale relaţiei politice bilaterale în noul climat:
a) Vizita preşedintelui României în Republica Moldova (27-28 ianuarie 2010). A marcat relansarea relaţiei bilaterale. În acest cadru, România şi-a asumat angajamente punctuale în relaţia bilaterală, menite să sprijine R. Moldova în procesul de integrare europeană şi, în plan intern, de consolidare a democraţiei şi a statului de drept prin susţinerea politicilor publice promovate de Guvernul AIE.
b)Vizita primului ministru al României, Emil Boc, în R. Moldova (31 martie 2010). Emil Boc şi omologul său, Vlad Filat, au participat la ceremonia de înmânare a primelor permise de mic trafic. Alte teme de interes bilateral abordate: ajutorul financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro; operaţionalizarea Consulatele Generale de la Cahul şi Bălţi şi fluidizarea traficului la punctele de trecere a frontierei dintre cele două state în contextul implementării Acordului de mic trafic; furnizarea de expertiză tehnică pentru emiterea de către R. Moldova a paşapoartelor biometrice; colaborarea în domeniul educaţiei; colaborarea între ministerele de externe; organizarea unei şedinţe comune de guvern.
c) Vizita preşedintelui interimar al R. Moldova, M. Ghimpu, în România (27 – 28 aprilie 2010). Cei doi şefi de stat au semnat „Declaraţia privind instituirea unui parteneriat strategic între România şi R. Moldova pentru integrarea europeană a R. Moldova”. Documentul reflectă dezideratele majore ale ambelor părţi faţă de relaţia bilaterală şi elementele pentru care autorităţile de la Chişinău au manifestat interes special constant.
d) Reuniunea Comisiei Mixte interguvernamentale de colaborare economică şi integrare europeană (Chisinău, 24-25 mai 2010).
e)Vizita preşedintelui interimar al Republicii Moldova, Marian Lupu, în România (28-29 aprilie 2011). Vizita a constituit un prilej de trecere în revistă a principalelor aspecte ale relaţiei bilaterale. Discuţiile au avut o importantă componentă economică.
f) Şedinţa comună a Guvernelor României şi Republicii Moldova (Iaşi, 3 martie 2012). A reprezentat momentul culminant al relaţiei bilaterale dintre cele două ţări, atât ca încărcătură simbolică, dar şi sub aspectul rezultatelor concrete. Dialogul direct, pe fiecare domeniu de interes comun, a constituit un important exerciţiu de coordonare pentru implementarea proiectelor comune având ca finalitate integrarea europeană a Republicii Moldova. Şefii celor două guverne au semnat Planul de Acţiune pentru aplicarea Declaraţiei Comune privind Instituirea unui Parteneriat Strategic pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova, precum şi o serie de documente bilaterale în domeniul securităţii sociale, prevenirii dezastrelor, tineretului şi sportului etc.
g)Reuniunea Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică şi integrare europeană între România şi Republica Moldova (Bucuresti, 26 aprilie 2012).
h) Vizita preşedintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti, în România (3-4 mai 2012). A fost a doua deplasare în străinătate – dupa Bruxelles – a şefului statului după soluţionarea crizei politice din Republica Moldova. Vizita a prilejuit o trecere în revistă a principalelor linii de acţiune comună ale României şi Republicii Moldova pentru aprofundarea relaţiilor dintre cele două state şi integrarea europeană a Republicii Moldova.
i)  Lucrările primei sesiuni a Comisiei Interguvernamentale România – Republica Moldova pentru Integrare europeană (Bucureşti, 2-3 iulie 2012). Cu această ocazie a fost inaugurat un sistem de videoconferinţe MAE-MAEIE, pentru facilitarea dialogului dintre cele două ministere pe subiecte de interes comun.
j) Vizita primului-ministru al României, Victor-Viorel Ponta, în Republica Moldova (17 iulie 2012). Şeful executivului român a reconfirmat decizia României de a-şi respecta toate angajamentele asumate în relaţia bilaterală şi a înmânat omologului său un Aide-memoire cu inventarul proiectelor strategice de cooperare şi setul de măsuri pentru finalizarea acestora. Cei doi premieri au convenit înfiinţarea unui Grup de lucru în domeniul energiei şi măsuri de operaţionalizare a Acordului privind ajutorul financiar de 100 de milioane euro acordat de România Republicii Moldova. De asemenea, au semnat o Declaraţie comună privind cooperarea bilaterală în domeniul securităţii energetice. Vizita s-a constituit într-o veritabilă şedinţă comună a celor două guverne, în condiţiile în care premierul Victor Ponta a fost însoţit de opt miniştri şi un număr însemnat de înalţi demnitari de la principalele ministere de linie.

În perioada de la relansarea relaţiilor bilaterale au avut loc numeroase întrevederi la nivel de ministru, secretar de stat, şef de departament din practic toate ministerele de linie şi majoritatea agenţiilor guvernamentale ale celor două ţări. Au fost inaugurate cele două Consulate Generale ale României de la Cahul şi Bălţi (9 iulie 2010) şi Institutul Cultural Român de la Chişinău (29 septembrie), Consulatul General al R. Moldova de la Iaşi (8 octombrie 2010) şi Biroul Consular al României de la Ungheni (26 mai 2011).

Cooperarea între Ambasadă şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, precum şi între ministerele de linie din cele două ţări a fost deosebit de intensă şi a dat consistenţă