Actualitatea ambasadei

Forumul Românilor de Pretutindeni

Ambasada României la Chișinău anunță că Ministerul pentru Românii de Pretutindeni lansează invitația către liderii de opinie, formatorii și reprezentanții mass-media de expresie românească, de a participa la Forumul Românilor de Pretutindeni, care va avea loc în perioada 4-8 septembrie 2019, în România.

Obiectivul principal al proiectului este de a crea o platformă de dezbatere a ideilor și propunerilor privind problematica românilor din afara granițelor, în vederea extinderii sprijinului acordat inițiativelor în domeniul cultural, educațional, antreprenorial și mass-media dezvoltate în  comunitățile istorice.

Evenimentul va cuprinde atât dezbateri generale privind românii de pretutindeni, precum și ateliere de lucru privind afirmarea identității culturale și dreptul la educație, oportunități antreprenoriale, integrarea socială și economică a românilor din afara granițelor. De asemenea, se vor realiza vizite de documentare a unor obiective culturale de importanță privind identitatea românească.

Criterii de eligibilitate:

 • Candidații trebuie să fie cetățeni români sau etnici români;
 • Candidații trebuie să desfășoare activitate relevantă în domeniul mass-media destinat problematicii românilor de pretutindeni. În acest sens, în dosarul de candidatură va fi prezentat un CV din care să rezulte activitatea derulată în această privință.

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni va asigura:

 • Cheltuieli de transport internațional, cu sosire în București pe data de 4 septembrie 2019, și plecare din București în data de 8 septembrie 2019;
 • Cheltuieli de transport intern;
 • Cheltuieli de masă;
 • Cheltuieli de cazare.

Dosarul de candidatură va cuprinde:

 • Act de identitate valabil din care să reiasă faptul că posesorul deține cetățenia română. În lipsa acestuia, se va transmite un act de identitate valabil și o declarație de apartenență la identitatea românească;
 • Documente din care să reiasă activitatea jurnalistică în domeniul mass-media destinate românilor din afara granițelor, altele decât curriculum-vitae;
 • Curriculum-vitae
 • Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Declarație de angajament privind participarea la toate activitățile derulate în cadrul proiectului Forumul românilor de pretutindeni

Dosarul de candidatură va fi trimis la adresa de mail forum@mprp.gov.ro.Se vor lua în considerare primele 100 de dosare depuse.

Formular – ”Confirmare de participare”

Formular – ”Declarațiecu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal”