Fotocronică

Conferința publică cu tema „RELAȚIILE DINTRE ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA LA ETAPA ACTUALĂ” organizată de Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative a USM