Home

Proiectele de Asistentǎ pentru Dezvoltare (ODA)

Proiectele de Asistentǎ pentru Dezvoltare (ODA)  în Republica Moldova (2007 - 2011)

 

I.  Proiecte ODA finanţate în 2007

1. Dezvoltare socială: „Better Opportunities for Youth and Women” – 400.000 Euro
Obiectiv: crearea unor Centre de Reintegrare Socială, asistarea socio-economică a 1,720 beneficiari prin aceste centre şi crearea a peste 300 de locuri de muncă pentru beneficiarii proiectului. 
2.  Administraţie publică locală: „Local Development Strategies” – 160.000 Euro
Obiectiv: promovarea transparenţei în operaţiunile guvernamentale locale, iniţierea unor campanii anti-corupţie la nivel local în sprijinul administraţiei publice locale.
3. Societate civilă: „Civil Society Organisation Development” – 140.000 Euro
Obiectiv: creşterea capacităţilor organizaţiilor societăţii civile de a se mobiliza şi de a beneficia de resurse diversificate pentru desfăşurarea activităţilor, crearea unui cadru legal de funcţionare a acestora, crearea parteneriatului dintre Guvern şi sectorul privat. 
4. Sisteme de aprovizionare cu apă – 100.000 Euro
Obiectiv: încurajarea bunei guvernări şi a participării la procesul decizional la nivel local; elaborarea schiţelor pentru sistemele de aprovizionare cu apă în 5 localităţi rurale. 
5. Dezvoltarea unui sistem informaţional integrat pentru combaterea violenţei domestice în R. Moldova, proiect implementat de Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) – 118.300 USD
Obiectiv: sprijinirea sănătăţii reproducerii, protejarea populaţiei, dezvoltarea.
6. Pregătirea tinerilor lideri din R. Moldova, proiect implementat prin Consiliul Europei – 17.250 Euro

 

II. Proiecte ODA finanţate în 2008

1. Promovarea accesului la servicii de bază, protecţie şi incluziune socială a grupurilor vulnerabile din R. Moldova, (populaţia de etnie Roma), proiect implementat prin Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) – 40.000 Euro
Obiectiv: promovarea accesului la servicii de bază, protecţie şi incluziune socială a grupurilor vulnerabile din R. Moldova (populaţia de etnie Roma).
2. Întărirea capacităţii Comisiei Electorale Centrale (CEC), în vederea pregătirii alegerilor naţionale din 2009 – 100.000 Euro
3. Consolidarea capacităţilor instituţionale pentru combaterea traficului de persoane, proiect implementat prin Oficiul ONU pentru Combaterea Traficului de Droguri şi Prevenirea Criminalităţii (UNODC) – 50.000 USD
4. Participarea la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat a reprezentanţilor Comisiei Speciale pentru Convenţiile privind apostila, obţinerea probelor, notificarea şi accesul la justiţie din R. Moldova – 3.150 Euro.
5. Programul de asistenţă tehnică privind adopţiile interstatale – 4.800 Euro
Obiectiv: punerea la dispoziţie a expertizei părţii române în cadrul Programului de asistenţă tehnică privind adopţiile inter-state coordonat de Biroul Permanent al Conferinţei de la Haga de Drept Internaţional Privat.

 

III. Proiecte finanţate în 2009

1.  Proiect privind consolidarea capacităţii administrative a autorităţilor din R. Moldova pentru asigurarea transferului prestaţiilor de securitate socială, proiect implementat prin Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO) – 100.000 Euro
Obiectiv: garantarea drepturilor sociale pentru muncitorii migranţi moldoveni şi pentru familiile lor, precum şi sporirea calităţii serviciilor de securitate socială acordate acestora, prin consolidarea capacităţii instituţionale a Guvernului Republicii Moldova în domeniul negocierii, adoptării şi implementării acordurilor bilaterale de securitate socială cu cele mai importante state de destinaţie a muncitorilor moldoveni migranţi. 
2.   Promovarea drepturilor omului în cooperare cu societatea civilă, proiect implementat prin Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova (UNDP Moldova) – 150.000 USD
Obiectiv: promovarea drepturilor omului în cooperare cu societatea civilă
3. Cooperarea Internaţională în Managementul Poliţienesc prin Formarea Formatorilor – 53.000 USD

 

IV. Proiecte finanţate în 2010

A. Asistenţă bilaterală: 


1. în domeniul agricol – 450.000 Euro 
Obiectiv: întărirea cooperării dintre cele două state în domeniile agricol, asigurarea calităţii alimentelor şi corelarea produselor agricole cu standardele UE, proiectul a fost divizat în două subproiecte: a. Continuarea principiului trasabilităţii animalelor vii, implementat de Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentară (300.000 Euro) şi b. Sprijin pentru consolidarea Centrului Informaţional de Marketing al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare din R. Moldova (150.000 Euro).  
2. Reabilitarea Centrului Regional de Transfuzii a Sângelui din Cahul – 140.000 Euro 
Obiectiv: îmbunătăţirea condiţiilor de spitalizare şi tratament, modernizarea Centrului Regional de Transfuzii a Sângelui din Cahul.
3. Program de pregătire profesională, proiect implementat de Institutul Diplomatic Român (IDR) – 76.000 Euro
Obiectiv: pregătirea unui grup de diplomaţi din R. Moldova prin programul de pregătire profesională al IDR.

B. Proiecte multilaterale:  
4. cu Germania în domeniul dezvoltării regionale – 500.000 Euro
Obiectiv: dezvoltarea, îmbunătăţirea tehnică şi managerială a serviciilor publice regionale.
5. cu Suedia, UE şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) în domeniul agricol – 500.000 Euro
Obiectiv: îmbunătăţirea calităţii produselor şi activităţilor din sectorul agricol prin organizarea unui recensământ în acest domeniu.
6. Consolidarea încrederii între Chişinău şi Tiraspol în domeniile educaţie şi societate civilă, proiect implementat prin Consiliul Europei – 134.000 Euro
Obiectiv: sprijinirea programului de consolidare a încrederii dintre Chişinău şi Tiraspol.
7. Dezvoltarea municipalităţii din Chişinău, proiect implementat prin Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova (UNDP Moldova) – 200.000 Euro
Obiectiv: dezvoltarea municipalităţii din Chişinău. Proiectul a fost realizat împreuna cu mai mulţi donatori (UNDP Moldova, Institutul pentru o Societate Deschisă, Fundaţia Soros Moldova).

 

V. Proiecte finanţate în 2011

1. Sprijin pentru administraţia publică din R. Moldova, vizând cu precădere ministerele conectate la problematica integrării europene, prin mobilizarea expertizei cetăţenilor moldoveni care lucrează în prezent în afara R. Moldova – 100.000 Euro
Obiectiv: consolidarea cooperării dintre România şi R. Moldova şi dintre aceste ţări şi organizaţiile partenere, sprijinirea reformei generale din R. Moldova, schimbul de experienţă şi expertiză al statelor implicate, creşterea capacităţii administraţiei publice din R. Moldova de a răspunde cerinţelor UE. 
2. Acordarea de asistenţă tehnică Guvernului R. Moldova în procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar, în domenii precum energie, transport, agricultură etc. – 100.000 Euro
3. Realizarea unei strategii privind cercetarea şi inovarea în R. Moldova – 95.000 Euro
4. Modernizarea practicilor trupelor de carabinieri din R. Moldova în domeniul gestionării ordinii şi siguranţei publice – 58.000 Euro
Obiectiv: modernizarea trupelor de carabinieri din R. Moldova.
5. Dezvoltarea unui registru de arme mici şi armamente pentru Ministerul Afacerilor Interne (MAI) din R. Moldova – 85.000 Euro
Obiectiv: elaborarea unui registru de arme mici şi armamente pentru MAI din R. Moldova, introducerea în Republica Moldova a unui sistem de control al datelor  şi evidenţelor legate de condiţia tehnică a armelor, responsabilitate şi drepturi de deţinere, asigurarea instrumentelor juridice, care sprijină proiecte de lege pe tema prevenirii crimelor, asigurarea calităţii şi securităţii, asigurarea schimbului internaţional de informaţii.
6. Cursuri de formare profesională, oferite de către Institutul Diplomatic Român, adresate unui număr de 10 diplomaţi şi înalţi funcţionari guvernamentali din R. Moldova – 10.000 Euro
Obiectiv: Obiectivele principale ale acestor cursuri sunt transferul şi schimbul de cunoştinţe din sfera relaţiilor internaţionale şi diplomaţiei, îmbunătăţirea capacităţilor diplomaţilor din R. Moldova de a lucra pe lângă organizaţiile internaţionale şi structurile şi mecanismele UE, îmbunătăţirea performanţelor acestora referitor la integrarea europeană.
7. Continuarea proiectului din 2010 implementat în parteneriat cu Germania, care vizează modernizarea serviciilor publice locale şi dezvoltarea regională – 200.000 Euro
Obiectiv: dezvoltarea, îmbunătăţirea tehnică şi managerială a serviciilor publice regionale.
8. Consolidarea încrederii între Chişinău şi Tiraspol în domeniile educaţie şi societate civilă, proiect implementat prin Consiliul Europei – 80.000 Euro
Obiectiv: sprijinirea programului de consolidare a încrederii dintre Chişinău şi Tiraspol, prin adăugarea unui unei noi dimensiuni, de stabilire de contacte şi de seminare în colaborare cu instituţiile publice de protecţie a drepturilor omului.
9. Organizarea celei de a doua ediţii a Forumului ONG-urilor din România şi R. Moldova – 50.000 Euro
Obiectiv: consolidarea cooperării şi a dialogului între organizaţiile neguvernamentale din cele două ţări, definirea unei agende comune de acţiune pentru următorii 4 ani, identificarea priorităţilor şi a potenţialului de cooperare dintre acestea.

Informații pentru alegătorii din Republica Moldova

17.10.2019

Pentru informații referitoare la secțiile de votare organizate în Republica Moldova…

Ghidul alegătorului român din străinătate

11.10.2019

Informăm toți cetățenii români interesați de modul în care își pot exercita dreptul…