Home

Documente necesare/precizări

 

 • Autorităţile române competente se vor asigura că:

  • Solicitanţii de permise de mic trafic de frontieră nu reprezintă o ameninţare pentru ordinea publică, siguranţa naţională, sănătatea publică ale oricăruia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
  • Solicitanţii nu fac obiectul unei expulzări sau interdicţii, ori împotriva lor nu au fost introduse alerte în bazele de date ale României, cu scopul de a le fi refuzată intrarea.
  • Autorităţile de frontieră vor verifica la intrarea şi ieşirea din România dacă posesorii de permise de mic trafic de frontieră mai îndeplinesc la data controlului condiţiile prevăzute în Acord.
 • Verificările prealabile şi procedura de emitere a permisului vor dura până la 60 zile.

 • Cererile de permise de mic trafic ale persoanelor domiciliate in circumscriptia Chisinau (Raionul Călărași, Raionul Hîncești, Raionul Ialoveni (satul Horodca), Raionul Cimislia, Raionul Nisporeni, Raionul Strășeni (satele: Capriana, Dolna, Lozova, Stejareni, Huzun, Micleuseni si Vorniceni)) se depun la Secţia consulară a Ambasadei României la Chişinău, str. Grigore Ureche nr.2.

 • Permisele se vor emite gratuit până la aderarea României la Spaţiul Schengen.

 • Rezidenţilor în zona de frontieră le poate fi eliberat permisul de mic trafic de frontieră iniţial cu valabilitate de 2 ani, fără a putea depăşi perioada de valabilitate a paşaportului titularului.

 • Cererile care nu au ataşate toate documentele solicitate NU pot fi preluate/prelucrate.

 • Destinatarul va achita taxele poştale.

 • Toate documentele  vor fi prezentate în limba română. Documentele redactate în alte limbi vor fi traduse în limba română la unul din traducătorii autorizati, iar sigiliul şi semnătura traducătorului vor fi legalizate de un notar public.

 • Declaraţiile pe propria răspundere se semnează obligatoriu în faţa funcţionarului consular, la depunerea dosarului.