Home

Permise de mic trafic

  


Secţia Consulară a Ambasadei României la Chişinău are competenţă de procesare a cererilor de permis de mic trafic în următoarele regiuni: Raionul Călărași, Raionul Hîncești, Raionul Ialoveni (satul Horodca), Raionul Cimislia, Raionul Nisporeni, Raionul Strășeni (satele: Capriana, Dolna, Lozova, Stejareni, Huzun, Micleuseni si Vorniceni).

Preluam actele doar DACA AVETI DOMICILIUL IN ACESTE RAIOANE!!!


ACORDUL între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră . Pentru detalii privind Acordul click AICI.

Începând cu data de 01 martie 2010, Secția Consulară a Ambasadei României la Chisinău (str. Grigore Ureche Nr.2) primeşte cererile pentru permise de mic trafic care le vor permite cetăţenilor moldoveni să călătorească în zona de frontieră a României fără vize.

Cererile pot fi depuse în intervalul de timp 08.00 - 10.00 în zilele de lucru.

Pot solicita permise de mic trafic numai cetăţenii Republicii Moldova care locuiesc în zona de frontieră, vecină cu România, pe o distanţă de 30 kilometri, în baza unor motivaţii susţinute cu documente. Potrivit acordului, persoanele care locuiesc în mod legal, de cel puţin 1 an, în zona de frontieră pot primi permise de mic trafic la frontieră, pentru o perioadă de la doi la cinci ani, în baza cărora pot călători în statul vecin.

Pentru obţinerea permisului de mic trafic de frontieră, solicitanţii sunt rugaţi să se prezinte personal şi să prezinte o serie de acte: cerere tip (poate fi descărcată de pe site sau primita de la ghiseele Secţiei Consulare), trebuie să fie completată personal de către solicitant; fotografie tip paşaport; paşaport valabil pentru cel puţin doi ani; documente care atestă că solicitantul locuieşte legal în zona de frontieră de cel puţin un an; declaraţii pe proprie răspundere tip (pot fi descărcate de mai jos sau primite de la ghişeele Secţiei Consulare) care justifică motivele întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei şi se semnează în faţa funcţionarului consular.
 

Acordul de mic trafic de frontieră cu Republica Moldova reprezintă o derogare de la regimul trecerii frontierelor externe ale Uniunii Europene de către cetăţenii unui stat terţ, supuşi obligativităţii vizei.

Permisele care vor fie eliberate de România  corespund normelor de siguranţă şi specificaţiilor stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 380/2008 al Consiliului din 18 aprilie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1030/2002 privind instituirea unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe.

În sensul acestui Acord, următorii termeni sunt definiţi astfel:

a) zona de frontieră cuprinde teritoriul statelor Părţilor contractante, care nu depăşeşte 30 de km de la frontiera de stat, şi se află de o parte şi de alta a frontierei de stat dintre România şi Republica Moldova.

Unităţile administrativ teritoriale care sunt situate parţial în zona de 30 de km şi parţial în zona cuprinsă între 30 şi 50 de km de la frontiera comună, vor fi considerate ca aparţinând zonei de frontieră.

Zona de frontieră cuprinde unităţile administrativ-teritoriale menţionate în Anexa nr. 1 a prezentului Acord.


b) rezidenţi în zona de frontieră
sunt persoanele care locuiesc în mod legal, de cel puţin 1 an, în zona de frontieră a statului unei Părţi contractante.

În cazuri excepţionale şi temeinic justificate - căsătorii, naşteri sau adopţii - pentru membrii de familie poate fi considerată adecvată o perioadă de reşedinţă mai mică de un an.


c) mic trafic de frontieră
înseamnă trecerea frecventă a frontierei comune a statelor Părţilor contractante de către rezidenţii în zona de frontieră a statului unei Părţi contractante şi care intenţionează să rămână în zona de frontieră a statului celeilalte Părţi contractante, în special din motive de ordin social, cultural, familial sau întemeiate economic, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 luni de şedere neîntreruptă calculată de la data trecereii frontierei.


d) permisul de mic trafic de frontieră reprezintă documentul care dă dreptul rezidenţilor în zona de frontieră să treacă frontiera statelor Părţilor contractante în regim de mic trafic de frontieră; perioada de valabilitate este cuprinsă între 2 şi 5 ani.