Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români minori cu domiciliul în străinătate(Republica Moldova)

Documente necesare:

Prezența minorului si a părinților este obligatorie!

 1. Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani
 • pașaportul anterior al minorului, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL.

In cazul declarării furtului pașaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autoritățile de politie moldovenești. Pierderea pașaportului se declara de către titular la sediul Secției Consulare; în cazul distrugerii pașaportului, se va prezenta pașaportul distrus sau deteriorat, cu condiția să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

 • certificatul de naștere românesc, cu CNP, ÎN ORIGINAL. In cazul certificatelor eliberate de autoritățile moldovenești este obligatorie transcrierea lor prealabila in Romania, la serviciul de stare civila sau la Secția Consulară a Ambasadei Romaniei în Republica Moldova (pentru mai multe informații accesați secțiunea Acte de stare civilă);
 • certificatul de deces românesc părinte (unde este cazul),
 • hotărârea judecătorească de încredințare a minorului rămasă definitivă și irevocabilă recunoscută de instanțele civile din România, ÎN ORIGINAL (unde este cazul),
 • declarația ambilor părinți, a părintelui supraviețuitor, a părintelui căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărâre rămasă definitivă și irevocabilă recunoscută de instanțele civile din România, sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul pentru eliberarea unui pașaport simplu pentru minor.
 • Buletinul de identitate părinți și minor(unde este cazul), ÎN ORIGINAL, eliberat de autoritățile din Republica Moldova împreună cu fișa de însoțire, care atestă domiciliul în zona de competență a Secției Consulare de la Chișinău
 • carte de identitate românească valabilă a părinților sau pașaport românesc – dacă există, ÎN ORIGINAL,
 • taxa consulara este de 59 euro.
 • Nu sunt necesare fotocopii ale documentelor
 • Programările pentru acest tip de serviciu consular se efectuează personal de către petent pe www.econsulat.ro

 

 1.    Minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani
 • pașaportul anterior al minorului, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL.

In cazul declarării furtului pașaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autoritățile de politie moldovenești. Pierderea pașaportului se declara de către titular la sediul Secției Consulare; în cazul distrugerii pașaportului, se va prezenta pașaportul distrus sau deteriorat, cu condiția să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

 • certificatul de naștere românesc, cu CNP, ÎN ORIGINAL. In cazul certificatelor eliberate de autoritățile moldovenești este obligatorie transcrierea lor prealabila in Romania, la serviciul de stare civila sau la Secția Consulară a Ambasadei Romaniei în Republica Moldova (pentru mai multe informații accesați secțiunea Acte de stare civilă);
 • certificatul de deces românesc părinte (unde este cazul),
 • hotărârea judecătorească de încredințare a minorului rămasă definitivă și irevocabilă recunoscută de instanțele civile din România, ÎN ORIGINAL (unde este cazul),
 • declarația ambilor părinți, a părintelui supraviețuitor, a părintelui căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărâre rămasă definitivă și irevocabilă recunoscută de instanțele civile din România, sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul pentru eliberarea unui pașaport simplu pentru minor.
 • carte de identitate românească valabilă a părinților sau pașaport românesc – dacă există, ÎN ORIGINAL,
 • Buletinul de identitate părinți și minor(unde este cazul), ÎN ORIGINAL, eliberat de autoritățile din Republica Moldova împreună cu fișa de însoțire, care atestă domiciliul în zona de competență a Secției Consulare de la Chișinău

taxa consulara este de 59 euro.

Nu sunt necesare fotocopii ale documentelor

Programările pentru acest tip de serviciu consular se efectuează personal de către petent(unul dintre părinți) pe www.econsulat.ro

Prezența minorului si a părinților este obligatorie!

 

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

 

Cererea privind eliberarea pașaportului pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani poate fi formulată doar de către unul dintre părinți atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată, în România, de către notarul public, iar în Republica Moldova de misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României sau notarii publicii din Republica Moldova.

 

ATENŢIE  - Procurile care nu sunt autentificate (exemplu: legalizare de semnătură), nu vor fi acceptate.

 

Atunci când, din motive obiective, niciunul dintre părinți nu se poate prezenta pentru a depune cererea, aceasta poate fi formulată de către o persoană împuternicită de părinți, prin procură specială. Procura specială se prezintă ÎN ORIGINAL.

 

IMPORTANT:

Competențele misiunilor diplomatice și ale oficiilor consulare române din străinătate în materie de eliberare a documentelor de călătorie românești sunt reglementate prin Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005.

 

În conformitate cu prevederile actelor normative citate, în cadrul procedurii de eliberare a pașapoartelor simple electronice românești, atribuțiile consulare se limitează la preluarea și transmiterea în țară a cererilor aferente, iar ulterior eliberării pașapoartelor, la înmânarea acestora titularilor.

 

Cererile de eliberare a pașapoartelor se soluționează în interiorul termenului legal de 60 de zile lucrătoare de către serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple din România, care sunt coordonate metodologic de Direcția Generală de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

 

Eventualele decizii de respingere a cererilor de eliberare a pașapoartelor, adoptate de către autoritățile române competente, se comunică în scris solicitanților, împreună cu motivația corespunzătoare.