Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români minori cu domiciliul în Rep. Moldova.

Pe pagina a doua a paşaportului se menţionează la rubrica domiciliu - Republica Moldova

Documente necesare:

  • dovada domiciliului părinților în Republica Moldova (si a minorului daca are un document separat de cel al parintilor): pașaportul românesc al părintelui cetățean român, buletinul de identitate moldovenesc (în cazul părintelui care nu este cetățean român), ÎN ORIGINAL;
  • dovada cetăţeniei române: certificat de dobândire a cetăţeniei române, inclusiv cel al părintelui în care minorul este inclus, sau de atestare a cetăţeniei române, sau paşaportul anterior daca este cazul, IN ORIGINAL
  • certificatul de naştere românesc, cu CNP, ÎN ORIGINAL. In cazul certificatelor eliberate de autoritatile moldoveneşti este obligatorie transcrierea lor prealabila in Romania, la serviciul de stare civila sau inscrierea la Secţia Consulară a Ambasadei Romaniei în Republica Moldova (pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă);
  • în cazul declarării furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autoritatile de poliţie moldoveneşti;
  • pierderea pasaportului se declara de catre titular la sediul Secției consulare;
  • în cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.
  • sentinţa de divorţ, rămasă definitivă şi irevocabilă, recunoscută, conform legii în România, IN ORIGINAL (in cazul parintilor divorţaţi), din care să rezulte cărui parinte i-a fost încredinţat copilul.
  • certificatul de deces românesc al părintelui (în cazul în care un părinte este decedat), ÎN ORIGINAL,
  • declaraţia de acord a părinţilor pentru eliberarea paşaportului;

 

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

· Cererea privind eliberarea paşaportului pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă,  recunoscută conform legii, în România, sau, după caz, de reprezentantul legal,

· Cererea privind eliberarea paşaportului pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani poate fi formulată doar de către unul dintre părinţi atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată, în România, de către notarul public, iar în Republica Moldova de misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României sau notarii publicii din Republica Moldova.

ATENŢIE  - Procurile care nu sunt autentificate (exemplu: legalizare de semnătură), nu vor fi acceptate.

Atunci când, din motive obiective, niciunul dintre părinţi nu se poate prezenta pentru a depune cererea, aceasta poate fi formulată de către o persoană împuternicită de părinţi, prin procură specială. Procura specială se prezintă ÎN ORIGINAL.

  • taxa consulara este de 59 euro.

Atentie!  Prezenta minorului şi a părinţilor este obligatorie

Notă: Părinții minorilor au obligația să prezinte pașapoartele sau cărțile de identitate românești, dacă este cazul.

 

IMPORTANT:

Competențele misiunilor diplomatice și ale oficiilor consulare române din străinătate în materie de eliberare a documentelor de călătorie românești sunt reglementate prin Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005.

În conformitate cu prevederile actelor normative citate, în cadrul procedurii de eliberare a pașapoartelor simple electronice românești, atribuțiile consulare se limitează la preluarea și transmiterea în țară a cererilor aferente, iar ulterior eliberării pașapoartelor, la înmânarea acestora titularilor.

Cererile de eliberare a pașapoartelor se soluționează în interiorul termenului legal de 90 de zile lucrătoare de către serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple din România, care sunt coordonate metodologic de Direcția Generală de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Eventualele decizii de respingere a cererilor de eliberare a pașapoartelor, adoptate de către autoritățile române competente, se comunică în scris solicitanților, împreună cu motivația corespunzătoare.

 

IMPORTANT:

Competențele misiunilor diplomatice și ale oficiilor consulare române din străinătate în materie de eliberare a documentelor de călătorie românești sunt reglementate prin Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005.

În conformitate cu prevederile actelor normative citate, în cadrul procedurii de eliberare a pașapoartelor simple electronice românești, atribuțiile consulare se limitează la preluarea și transmiterea în țară a cererilor aferente, iar ulterior eliberării pașapoartelor, la înmânarea acestora titularilor.

Cererile de eliberare a pașapoartelor se soluționează în interiorul termenului legal de 90 de zile lucrătoare de către serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple din România, care sunt coordonate metodologic de Direcția Generală de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Eventualele decizii de respingere a cererilor de eliberare a pașapoartelor, adoptate de către autoritățile române competente, se comunică în scris solicitanților, împreună cu motivația corespunzătoare.

 

Participarea Ambasadorului României la Școala de Primăvară organizată de Institutul pentru Politici și Reforme Europene

25.03.2019

Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, a participat miercuri, 20 martie …

Participarea Ambasadorului României la evenimentul aniversar organizat de CALM

25.03.2019

Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, a participat joi, 21 martie…

Lansarea primei sesiuni de finanțare derulată de către MpRP pentru anul 2019

22.03.2019

Ambasada României în Republica Moldova anunță că Ministerul Pentru Românii de…

Participarea Ambasadorului României la manifestările organizate cu prilejul Zilei Internaționale a Francofoniei

21.03.2019

Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, a participat miercuri, 20 martie …