Paşaportul simplu electronic

Pașaportul simplu electronic pentru cetățenii români minori cu domiciliul în România

Documente necesare:

Prezența minorului si a părinților este obligatorie!

 1. Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani
 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, ÎN ORIGINAL; Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoțită de certificatul de naștere, în original;
 • pașaportul anterior al minorului, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL.

In cazul declarării furtului pașaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autoritățile de politie moldovenești. Pierderea pașaportului se declara de către titular la sediul Secției Consulare; în cazul distrugerii pașaportului, se va prezenta pașaportul distrus sau deteriorat, cu condiția să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

 • certificatul de naștere românesc, cu CNP, ÎN ORIGINAL. In cazul certificatelor eliberate de autoritățile moldovenești este obligatorie transcrierea lor prealabila in Romania, la serviciul de stare civila sau la Secția Consulară a Ambasadei Romaniei în Republica Moldova (pentru mai multe informații accesați secțiunea Acte de stare civilă);
 • certificatul de deces românesc părinte (unde este cazul),
 • hotărârea judecătorească de încredințare a minorului rămasă definitivă și irevocabilă recunoscută de instanțele civile din România, ÎN ORIGINAL (unde este cazul),
 • cărțile de identitate românești valabile ale părinților (sau pașaport – daca există) ÎN ORIGINAL,
 • declarația ambilor părinți, a părintelui supraviețuitor, a părintelui căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărâre rămasă definitivă și irevocabilă recunoscută de instanțele civile din România, sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul pentru eliberarea unui pașaport simplu pentru minor.
 • Buletinul de identitate părinți și minor(unde este cazul), ÎN ORIGINAL, eliberat de autoritățile din Republica Moldova împreună cu fișa de însoțire, care atestă dreptul de ședere și reședința în zona de competență a Secției Consulare de la Chișinău
 • taxa consulara este de 59 euro.
 • Nu sunt necesare fotocopii ale documentelor
 • Programările pentru acest tip de serviciu consular se efectuează personal de către petent pe www.econsulat.ro

 

 1.    Minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani
 • pașaportul anterior al minorului, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL.

In cazul declarării furtului pașaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autoritățile de politie moldovenești. Pierderea pașaportului se declara de către titular la sediul Secției Consulare; în cazul distrugerii pașaportului, se va prezenta pașaportul distrus sau deteriorat, cu condiția să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

 • certificatul de naștere românesc, cu CNP, ÎN ORIGINAL. In cazul certificatelor eliberate de autoritățile moldovenești este obligatorie transcrierea lor prealabila in Romania, la serviciul de stare civila sau la Secția Consulară a Ambasadei Romaniei în Republica Moldova (pentru mai multe informații accesați secțiunea Acte de stare civilă);
 • certificatul de deces românesc părinte (unde este cazul),
 • hotărârea judecătorească de încredințare a minorului rămasă definitivă și irevocabilă recunoscută de instanțele civile din România, ÎN ORIGINAL (unde este cazul),
 • cărțile de identitate valabile ale părinților (sau pașaport – daca exista) ÎN ORIGINAL,
 • declarația ambilor părinți, a părintelui supraviețuitor, a părintelui căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărâre rămasă definitivă și irevocabilă recunoscută de instanțele civile din România, sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul pentru eliberarea unui pașaport simplu pentru minor.
 • Buletinul de identitate părinți și minor(unde este cazul), ÎN ORIGINAL, eliberat de autoritățile din Republica Moldova împreună cu fișa de însoțire, care atestă dreptul de ședere și reședința în zona de competență a Secției Consulare de la Chișinău

taxa consulara este de 59 euro.

Nu sunt necesare fotocopii ale documentelor

Programările pentru acest tip de serviciu consular se efectuează personal de către petent(unul dintre părinți) pe www.econsulat.ro

 

Cererea privind eliberarea pașaportului simplu pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către ambii părinți, de părintele supraviețuitor, de părintele căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărâre rămasă definitivă și irevocabilă, sau, după caz, de reprezentantul legal.

Cererea privind eliberarea pașaportului simplu pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani poate fi formulată doar de către unul dintre părinți atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială sau exista acordul părintelui absent, autentificată în țară de către notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României. Atunci când, din motive obiective, niciunul dintre părinți nu se poate prezenta pentru a depune cererea, aceasta poate fi formulată de către o persoană împuternicită de părinți, prin procură specială. Procura specială se prezintă ÎN ORIGINAL.

 

IMPORTANT:

Competențele misiunilor diplomatice și ale oficiilor consulare române din străinătate în materie de eliberare a documentelor de călătorie românești sunt reglementate prin Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005.

În conformitate cu prevederile actelor normative citate, în cadrul procedurii de eliberare a pașapoartelor simple electronice românești, atribuțiile consulare se limitează la preluarea și transmiterea în țară a cererilor aferente, iar ulterior eliberării pașapoartelor, la înmânarea acestora titularilor.

Cererile de eliberare a pașapoartelor se soluționează în interiorul termenului legal de 60 de zile lucrătoare de către serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple din România, care sunt coordonate metodologic de Direcția Generală de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Eventualele decizii de respingere a cererilor de eliberare a pașapoartelor, adoptate de către autoritățile române competente, se comunică în scris solicitanților, împreună cu motivația corespunzătoare.