Acte notariale

Redactarea şi autentificarea procurilor şi a declaraţiilor

La cerere, se efectuează urmatoarele servicii consulare:

· autentificarea inscrisurilor (procuri, declaratii);

· legalizarea de copii de pe inscrisuri;

· certificarea unor fapte.

Pentru legalizarea copiilor este obligatorie prezentarea originalului.

Procurile generale, speciale, judiciare, de administrare se completeaza la Secţia Consulară. Este necesar ca solicitantul să prezinte documente de identitate (buletin, pasaport romanesc, dovada cetăţeniei române, etc.), precum şi un document  (act de identitate) al persoanei ce urmeaza a fi imputernicită (unde să fie clar evidenţiate următoarele: numele, prenumele, data si locul nasterii, domiciliul, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, denumirea autoritatii emitente si data eliberarii şi expirării acestuia). Toate documentele prezentate trebuie să fie atât originale cât şi copii simple. În situaţia în care acestea nu sunt în limba română acestea se prezintă traduse şi legalizate de un traducător autorizat.

Procurile si declaratiile se semneaza in fata consulului, identificarea facandu-se cu documente româneşti valabile – pasaport sau cartea de identitate.

Pentru autentificarea declaraţiei privind acordul părinţilor pentru călătoria în străinătate a minorului, cetăţean român, este necesar ca solicitantul/solicitanţii să prezinte un document personal de identitate valabil (paşaportul românesc, buletin/carte de identitate emise de autorităţile române sau paşaport strain, daca este cazul) şi să prezinte: 
- certificatul de naştere românesc şi paşaportul românesc al copilului (original si copii simple);
- buletin de identitate şi paşaport ale persoanei cu care călătoreşte copilul (original şi copii simple).

Pentru autentificarea declaraţiei privind acordul unui părinte/părinţilor pentru perfectarea paşaportului românesc a minorului cu domiciliul în străinătate/România, cetăţean român, este necesar ca solicitantul/solicitanţii să prezinte documente (originale şi copii simple) personale de identitate valabile (paşaportul românesc, buletin/carte de identitate, dovada cetăţeniei române), certificatul de naştere românesc şi paşaportul românesc al copilului (original si copii simple), buletin de identitate şi paşaport ale persoanei cu care călătoreşte copilul (original şi copii simple).

Toate celelalte tipuri de procuri şi declaraţii, inclusiv pentru pensii şi declaraţiile privind acordul părinţilor de ieşire din ţară a minorilor (în două exemplare) pot fi autentificate la notari locali , conform Tratatului de asistenţă juridică în materie civilă şi penală, încheiat între România şi Republica Moldova.

Secţia Consulară a Ambasadei României la Chişinău nu poate efectua operaţiuni notariale privind încheierea unor contracte, înţelegeri, donaţii sau alte acte de dispoziţie, tranzacţii judiciare, confirmări de hotărâri judecătoreşti, de documente de studii, documente de vechime în muncă, documente privind stagiul militar, testamente, legate, acţiuni în justiţie sau cereri adresate autorităţilor române.

 

Vizită de lucru la șantierul de restaurare a Sălii cu Orgă

23.02.2017

Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, și ministrul Culturii al…

Vernisarea expoziției ”Drepți Între popoare” la Muzeul Național de Artă al Moldovei

21.02.2017

Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, a vernisat marți, 21 februarie…

Vernisarea expoziției ”Drepți între popoare”

17.02.2017

Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, va participa marți, 21…

În atenția celor care au depus proiecte de finanțare la DPRRP spre finalul anului 2016

16.02.2017

Ambasada României în Republica Moldova informează că Ministerul pentru Românii de…