Documente de călătorie

Paşaportul mortuar

În cazul decesului unui cetăţean român pe teritoriul Republicii Moldova familia trebuie să contacteze o firmă de servicii funerare și să achite costurile stabilite de aceasta.

Firma de servicii funerare se ocupă de procurarea documentelor necesare repatrierii corpului neînsufleţit al cetăţeanului român.

În cazul în care familia nu dispune de suma de bani necesară transportului, autorităţile moldovenești vor proceda la înmormântarea sau incinerarea defunctului, într-un cimitir din Republica Moldova, pe cheltuiala autorităților locale.

Dacă familia doreşte şi dispune de suma necesară repatrierii cadavrului, Consulatul va elibera un paşaport mortuar.

Pentru eliberarea pașaportului mortuar sunt necesare următoarele documente:

  • documentul de identitate românesc al persoanei decedate, în original, și, după caz, alte acte care atestă că acesta era cetățean roman la momentul decesului;
  • certificat de deces eliberat de Serviciul de stare civilă al Republicii Moldova;
  • actul de îmbălsămare / efectuare a tratamentului antiputrefactiv dat de medicul legist;
  • autorizatia de înhumare/aprobarea de înhumare din partea autorităților judiciare locale competente, care să ateste că nu mai sunt necesare investigații medico-legale asupra cadavrului, în situația în care moartea a survenit din cause violente sau necunoscute;
  • autorizaţia de transport eliberată de autorităţile sanitare ale Republicii Moldova;
  • dovada eliberată de administrația cimitirului din România, din care să rezulte că familia defunctului dispune de un loc de veci și că înhumarea poate avea loc în cimitirul respectiv;
  • itinerariul sicriului.

Sicriul va fi însoțit de certificatul de deces, pașaportul mortuar, autorizaţia de transport și de alte documente.


NOTĂ:

În cazul transportului în ţară a urnei cu cenușă singurul document necesar este certificatul de deces eliberat de Serviciul de stare civilă al Republicii Moldova.