Paşaportul simplu electronic

Informații pentru ridicarea pașaportului biometric românesc

  • Verificați disponibilitatea pașaportului dumneavoastră pe pagina oficială a Ambasadei României la Chișinău: https://chisinau.mae.ro/cauta-pasaport introducând CNP-ul românesc și prima literă din numele de familie (exemplu  - 1541210345611A), începând cu a treia săptămână de la data depunerii cererii
  • După identificarea pașaportului pe pagina de internet vă puteți prezenta la secția consulară - biroul pașapoarte, fără programare, de luni până vineri între orele 14-15
  • Durata de confecționare și trimitere a pașaportului la Secția Consulară a Ambasadei României la Chișinău poate fi până la 60 de zile
  • Pentru  ridicarea pașaportului sunt necesare următoarele documente:
    • persoanele adulte și persoanele minore care au împlinit vârsta de 14 ani:se vor prezenta personal  împreună cu  chitanța de plată, pașaportul vechi(dacă acesta nu a fost anulat), cartea de identitate românească (unde este cazul), buletinul de identitate moldovenesc (sau împuternicește o altă persoană cu procură specială autentificată la notar în care să fie specificate datele de identificare românești ale dumneavoastră  și documentul de identitate a împuternicitului)
    • persoanele minore până la vârsta de 14 ani: unul dintre părinți cu chitanța de plată, certificatul de naștere al minorului și documentul de identitate a părintelui (sau împuternicește o altă persoană cu procură specială autentificată la notar în care să fie specificate datele de identificare românești ale părinților  și ale copilului și documentul de identitate a împuternicitului)