Republica Moldova

Accesul pe piaţa muncii

 
Dreptul la muncă şi şedere (sursa- Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă: www.anofm.gov.md )
  
Cetăţenii străini şi apatrizi, care vor să se angajeze în câmpul muncii pe teritoriul Republicii Moldova, trebuie să obţină permis de muncă de la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, din cadrul Ministerului Economiei.
Pentru acordarea dreptului la muncă, angajatorul sau reprezentantul legal al acestuia va depune la Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă următoarele acte:
· demersul întreprinderii/organizaţiei/instituţiei adresat Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă;
· cererea-chestionar a lucrătorului imigrant;
· copia avizului favorabil eliberat de Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă;
· copiile documentelor de constituire a întreprinderii/organizaţiei/instituţiei (certificat de înregistrare a întreprinderii, extrasul recent din Registrul de Stat al întreprinderilor, Registrul de stat al organizaţiilor neguvernamentale, sau autorizaţia de activitate/licenţă, după caz);
· actele ce confirmă activitatea întreprinderii (certificat de la Inspectoratul Fiscal privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional, copia raportului financiar pentru ultima perioadă de gestiune conform legislaţiei în vigoare);
· contractul individual de muncă, în original;
· actul de identitate naţional al cetăţeanului străin sau actul de identitate al apatridului, cu menţiunile corespunzătoare privind trecerea frontierei de stat, şi copia acestuia;
· copia actului de studii sau a unui alt document ce confirmă calificarea specialistului invitat la muncă, tradusă în limba moldovenească, legalizată sau apostilată;
· certificatul medical tip şi certificatul medical ce confirmă lipsa HIV/SIDA, în original;
· actul ce confirmă asigurarea cu spaţiu locativ pentru perioada solicitată (declaraţia proprietarului/ contract de locaţiune/ contract de vânzare-cumpărare);
· fotografie color, 50×60 mm, realizată pe fundal alb;
· cazierul judiciar din ţara de origine, tradus în limba moldovenească, legalizat sau apostilat.
În vederea prelungirii dreptului la muncă pentru un nou termen, angajatorul sau reprezentantul legal al acestuia va depune la Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă următoarele acte:
· demersul întreprinderii/organizaţiei/instituţiei adresat Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă privind prelungirea dreptului la muncă;
· copia permisului de şedere provizorie în scop de muncă;
· copiile documentelor de constituire a întreprinderii/organizaţiei/instituţiei (certificat de înregistrare a întreprinderii, extrasul recent din Registrul de Stat al întreprinderilor, Registrul de stat al organizaţiilor neguvernamentale sau, autorizaţia de activitate/licenţă, după caz);
· actele ce confirmă activitatea întreprinderii (certificat de la Inspectoratul Fiscal privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional, copia raportului financiar pentru ultima perioadă de gestiune conform legislaţiei în vigoare);
· contractul individual de muncă, în original;
· actul de identitate naţional al cetăţeanului străin sau actul de identitate al apatridului, cu menţiunile corespunzătoare privind trecerea frontierei de stat, şi copia acestuia;
· copia actului de studii sau a unui alt document ce confirmă calificarea specialistului invitat la muncă, tradusă în limba moldovenească, legalizată sau apostilată;
· certificatul medical tip şi certificatul medical ce confirmă lipsa HIV/SIDA, în original;
· actul ce confirmă asigurarea cu spaţiu locativ pentru perioada solicitată (declaraţia proprietarului/ contract de locaţiune/ contract de vânzare-cumpărare);
 
Dreptul la şedere mai mare de 90 de zile
Cetăţenii străini care planifică să se afle pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 90 de zile, urmează să obţină de la Biroul Migraţie şi Azil adeverinţa de imigrant.
Pentru aceasta, cetăţeanul străin sau apatrid va depune la Biroul Migraţie şi Azil (bulevardul Ştefan cel Mare 124, Chişinău),următoarele acte:
· certificatul medical privind starea sănătăţii şi rezultatele testului medical HIV/SIDA, în original
· copia paşaportului şi a anexei la paşaport ce conţine viza cu termen valabil
· copia buletinului de identitate al soţului/soţiei
· copia adeverinţei de căsătorie sau de divorţ
· avizul argumentat al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (pentru cei sosiţi la muncă)
· copia contractului de muncă, pentru imigranţi sosiţi la muncă
· consimţământul autentificat notarial al persoanei ce acordă spaţiul locativ
· copia actului de studii
· 3 fotografii, 5x6 mm
· chitanţa ce confirmă achitarea taxei de stat
Ulterior obţinerii adeverinţei de imigrant, cetăţeanul străin sau apatrid urmează să-şi perfecteze permisul de şedere la Ministerul Dezvoltării Informaţionale.
Permisul de şedere se eliberează în baza următoarelor acte:
Permis de şedere pe motiv familial :
· paşaportul naţional, în original
· adeverinţa de imigrant, în original
· certificatul de căsătorie, copia
· certificatul de naştere a copiilor de până la 18 ani, copia
· buletinul de identitate al soţului/soţiei, copia
· testul medical HIV/SIDA, copia
· contractul de locaţiune vizat de către notar, copia
· certificatul medical privind grupa sangvină
Permis de şedere pentru muncă
· certificatul despre starea sănătăţii şi rezultatele la proba de anticorpi HIV/SIDA (originalul)
· copia paşaportului şi anexei la paşaport + ştampila înregistrării la DVP al MAI şi viza cu termen valabil
· copia adeverinţei de căsătorie(divorţ)
· copia buletinului de identitate al soţului (soţiei)
· avizul argumentat al Oficiului Forţei de Muncă(pentru cei sosiţi la muncă)
· copia contractului de muncă, pentru imigranţi sosişi la muncă
· consimţămantul în scris al persoanei ce acordă spaţiul locativ autentificat notarial
· copia actului de studii, specialitate
· 3 fotografii 5x6
· chitanţa privind achitarea taxei de stat
Pentru informaţii suplimentare accesaţi: www.mai.gov.md
 
 

Vizită de lucru la șantierul de restaurare a Sălii cu Orgă

23.02.2017

Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, și ministrul Culturii al…

Vernisarea expoziției ”Drepți Între popoare” la Muzeul Național de Artă al Moldovei

21.02.2017

Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, a vernisat marți, 21 februarie…

Vernisarea expoziției ”Drepți între popoare”

17.02.2017

Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, va participa marți, 21…

În atenția celor care au depus proiecte de finanțare la DPRRP spre finalul anului 2016

16.02.2017

Ambasada României în Republica Moldova informează că Ministerul pentru Românii de…