Promovare economică

Promovarea exporturilor româneşti

Promovarea exporturilor

Sistemul de susţinere şi promovare a exportului românesc este reglementat prin OUG nr.120/25.09.2002(Monitorul Oficial nr. 727/04.10.2002) aprobată prin Legea nr.663/16.12.2002, cu modificările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial nr. 81/25.01.2005.
 
Sistemul cuprinde instrumente de susţinere a exportului aliniate la regulile internaţionale în domeniu şi la practica altor ţări.
Instrumentele de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
1. Instrumente în administrarea EXIMBANK, conform Legii nr. 96/2000, modificată prin Legea nr.165/2006 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A.. Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior repartizează fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A., conform Legii nr. 96/2000, în funcţie de necesităţile de susţinere a exportului.
2. Instrumente în administrarea ministerelor de resort :
2.1. Programul de promovare a exportului, administrat de către Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin care se vor suporta, parțial sau total, din fonduri de la bugetul de stat cheltuielile privind:
a) participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, cu suportarea a 50% din cheltuielile privind transportul, cazarea şi asigurarea medicală pentru un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituțiile publice, precum şi suportarea totală a cheltuielilor privind transportul şi manipularea exponatelor, mostrelor şi materialelor publicitare, formalitățile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfăşurării acțiunii promoționale, închirierea, construirea şi/sau amenajarea spațiului expozițional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de desfășurare a acțiunilor promoționale, cheltuielile de reprezentare şi de protocol, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramura sau a asociaţiei profesionale care contribuie la realizare acțiunii respective, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare şi promovare cu caracter economic general şi pentru mediatizarea prezenţei româneşti la acţiunile promoţionale, cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a pavilioanelor naţionale, standurilor specializate pe produse şi mini-expozițiilor, precum şi alte cheltuieli care se justifica a fi alocate pentru realizarea târgurilor şi expozițiilor internaționale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite;
b) organizarea de misiuni economice şi acțiuni de promovare a exporturilor în străinătate, cu suportarea a 50% din cheltuielile de transport extern, cazare şi asigurare medicală pentru un participant de la fiecare firmă, la nivelul baremelor stabilite pentru instituțiile publice, precum şi suportarea totală a cheltuielilor privind transportul în interiorul ţărilor de destinație pentru persoanele care participă la acțiunile respective, a cheltuielilor de deplasare pentru persoanele care organizează si coordonează acțiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramura sau a asociației profesionale care contribuie la realizarea acțiunii respective, a cheltuielilor pentru închirierea spaţiilor aferente întâlnirilor de afaceri şi a dotărilor necesare desfăşurării acestora etc.
c) realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe, pe baze concurenţiale, în conformitate cu legislația în vigoare, cu suportarea a 50% din cheltuielile aferente;
d) realizarea de acțiuni de publicitate şi reclamă cu caracter general, pe piețe de interes pentru exportul romanesc, pe baze concurențiale, cu suportarea totală a cheltuielilor, inclusiv a cheltuielilor pentru distribuirea materialelor de publicitate şi reclama cu caracter general în străinătate şi la ambasadele străine din România.
e) realizarea unui portal de informaţii de comerţ exterior, pe baze concurenţiale, cu suportarea integrală a cheltuielilor, inclusiv a celor de administrare, din fonduri bugetare;
f) susţinerea financiară a unor acţiuni promoţionale organizate în ţările de reşedinţă de către birourile consilierului economic ale Ministerului Economiei, Comerţului, şi Mediului de Afaceri;
g) finanţarea unor categorii de cheltuieli pentru organizarea în România a acţiunilor de promovare a exportului, la care participă firme străine, potenţial importatoare de bunuri şi servicii româneşti.
2.2. Programul de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii în dezvoltarea exportului, administrat de Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.
Programele prevăzute la pct. 2.3 si 2.4 acoperă de la bugetul de stat cheltuieli în proporţie de până la 75% pentru:
a) implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii şi/sau a sistemelor de management de mediu;
b) dotarea şi/sau amenajarea laboratoarelor de testare şi etalonare, precum şi acreditarea acestora, după caz;
c) înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, a brevetelor de invenţie, a desenelor şi modelelor industriale româneşti.
2.5. Restituţii la export pentru produse agroalimentare stabilite anual prin regulamente ale Comisiei Europene. Modalităţile de plată a restituţiilor la export sunt prezentate pe site-ul Agenţiei de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură (APIA).
 
 
2. Atragerea de investiţii din Republica Moldova
 
Potrivit statisticii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului Romania (ONRC), Republica Moldova ocupa locul 46 în clasamentul investitorilor străini, cu o valoare a capitalului social subscris de 33 milioane USD şi un număr de 4.016 societăţi comerciale cu capital moldav (2,3% din totalul societăţilor comerciale cu participare străină de capital).
 
Informaţii privind politica de atragere a investiţiilor străine în România şi facilităţile acordate investitorilor pot fi accesate direct:
 
 
 

România a donat 196 de microbuze școlilor din toate raioanele Republicii Moldova!

31.01.2020

Guvernul României a donat microbuze școlare, cu destinație exclusivă transportului…

Acțiuni de marcare a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române

29.01.2020

Reprezentanții Ambasadei României în Republica Moldova au participat la o serie de acțiuni …