Înscrierea documentelor emise de autorităţile…

Înscriere certificat deces

În vederea solicitării înscrierii certificatului de deces moldovenesc în registrele de stare civilă române persoana interesata se poate adresa Secţiei Consulare a Ambasadei României în Republica Moldova, Chişinău, doar în situaţia în care decesul a fost pe teritoriul Republicii Moldova și decedatul nu a avut niciodată domiciliul în România.

Cererea trebuie să fie însoţită de certificatul de deces moldovenesc în original, o copie legalizata, documentele decedatului (certificat de naştere, buletin de identitate, paşaport, dovada cetăţeniei române) - originale şi copii simple, copia actului de identitate al solicitantului, precum şi de o declaraţie prin care solicitantul confirmă, pe proprie răspundere că nu a mai cerut înscrierea actului la o altă ambasadă, consulat sau autoritate română.