Înscrierea documentelor emise de autorităţile…

Certificate de căsătorie

ÎNSCRIERE CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE

TAXĂ CONSULARĂ -0

Pentru căsătoriile încheiate în Republica Moldova anterior 01.10.2011, cererea de înscriere a certificatului de căsătorie se depune de către unul dintre soţi (cetăţean român).


Pentru căsătoriile încheiate în Republica Moldova ulterior datei de 01.10.2011, cererea de înscriere a certificatului de căsătorie se depune de către ambii soţi. După intrarea în vigoare a noului Cod Civil (la 1 octombrie 2011) soţii trebuie să prezinte o declaraţie pe proprie răspundere – chiar dacă unul dintre soţi este cetăţean străin – din care să rezulte în mod expres şi neechivoc legea aplicabilă regimului matrimonial (al Republicii Moldova sau al României).

În situaţia în care unul dintre soţi nu se poate prezenta la Secţia Consulară, se acceptă ca declaraţia să fie autentificată de un notar public din Republica Moldova, notar din Romania sau de la misiunile diplomatice ale României din străinătate.

Documente necesare:

- certificatul de căsătorie moldovenesc, în original şi copie legalizată;

- declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa altei transcrieri în România (formularul se primeşte la Secţia consulară);
- original şi 2 copii ale buletinelor de identitate românești și moldovenești - ambii soţi;

 - dovada cetăţeniei române (pentru soţul/soţia cetăţean român), original şi copie simplă

 - certificatele de naştere ale ambilor soţi;  Cetăţeanul român trebuie să prezinte certificatul de naştere românesc, cu toate menţiunile înscrise  - divorţ/schimbare nume, etc. (dacă este cazul) - originale şi copii simple. Dacă cetățeanul moldovean etse divorâat/văduv trebuie să prezinte extrasul certificatului de căsătorie și certificatul de divorț/deces – original și copie simplă.

 

Participarea Ambasadorului României la Școala de Primăvară organizată de Institutul pentru Politici și Reforme Europene

25.03.2019

Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, a participat miercuri, 20 martie …

Participarea Ambasadorului României la evenimentul aniversar organizat de CALM

25.03.2019

Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, a participat joi, 21 martie…

Lansarea primei sesiuni de finanțare derulată de către MpRP pentru anul 2019

22.03.2019

Ambasada României în Republica Moldova anunță că Ministerul Pentru Românii de…

Participarea Ambasadorului României la manifestările organizate cu prilejul Zilei Internaționale a Francofoniei

21.03.2019

Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, a participat miercuri, 20 martie …