Înscrierea documentelor emise de autorităţile…

Certificate de căsătorie

ÎNSCRIERE CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE

TAXĂ CONSULARĂ -0

Pentru căsătoriile încheiate în Republica Moldova anterior 01.10.2011, cererea de înscriere a certificatului de căsătorie se depune de către unul dintre soţi (cetăţean român).


Pentru căsătoriile încheiate în Republica Moldova ulterior datei de 01.10.2011, cererea de înscriere a certificatului de căsătorie se depune de către ambii soţi. După intrarea în vigoare a noului Cod Civil (la 1 octombrie 2011) soţii trebuie să prezinte o declaraţie pe proprie răspundere – chiar dacă unul dintre soţi este cetăţean străin – din care să rezulte în mod expres şi neechivoc legea aplicabilă regimului matrimonial (al Republicii Moldova sau al României).

În situaţia în care unul dintre soţi nu se poate prezenta la Secţia Consulară, se acceptă ca declaraţia să fie autentificată de un notar public din Republica Moldova, notar din Romania sau la misiunile diplomatice ale României din străinătate. Documente necesare:

- certificatul de căsătorie moldovenesc, în original şi copie legalizată;

- declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa altei transcrieri în România (formularul se primeşte la Secţia consulară);
- original şi copia buletinelor de identitate - ambii soţi;

 - dovada cetăţeniei române (pentru soţul/soţia cetăţean român), original şi copie simplă

 - certificatele de naştere ale ambilor soţi;  Cetăţeanul român trebuie să prezinte certificatul de naştere românesc, cu toate menţiunile înscrise  - divorţ/schimbare nume, etc. (dacă este cazul) - originale şi copii simple


În cazul căsătoriilor încheiate în alte state, titularii certificatului de căsătorie sau titularul cetăţean român (dacă numai unul dintre soţi este cetăţean român) se pot adresa ambasadei sau consulatului român din ţara în care a fost oficiată căsătoria (emis actul original), în vederea solicitării înscrierii actului străin în registrele de stare civilă române.

 

Rezultatele selecției din cadrul programului de burse doctorale și postdoctorale ”Eugen Ionescu”

22.03.2017

Ambasada României în Republica Moldova și Agenția Universitară a Francofoniei anunță…

Discursul Ambasadorului Daniel Ioniță la evenimentul organizat de USM cu prilejul Zilei Internaționale a Francofoniei

20.03.2017

Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, a participat luni, 20 martie…

Întrevederea Ambasadorului României Daniel Ioniță cu Prim Ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip

17.03.2017

Ambasadorul României Daniel Ioniță a avut vineri, 17 martie 2017, o întrevedere cu…

Vizita secretarului de stat Dan Neculăescu în Republica Moldova

16.03.2017

Secretarul de stat pentru relații cu vecinătatea estică și relații multilaterale la…