Înscrierea documentelor emise de autorităţile…

Certificate de căsătorie

ÎNSCRIERE CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE

Pentru căsătoriile încheiate în Republica Moldova anterior 01.10.2011, cererea de înscriere a certificatului de căsătorie se depune de către unul dintre soţi (cetăţeanul român).

Pentru căsătoriile încheiate în Republica Moldova ulterior datei de 01.10.2011 (Data intrării în vigoare a noului Cod Civil) soţii trebuie să prezinte o declaraţie pe proprie răspundere – chiar dacă unul dintre soţi este cetăţean străin – din care să rezulte în mod expres şi neechivoc legea aplicabilă regimului matrimonial (al Republicii Moldova sau al României). Declarația poate fi dată la Secția Consulară, prezența ambilor soţi fiind obligatorie. Dacă este prezent doar unul dintre soți este necesar ca declaraţia să fie autentificată de un notar public din Republica Moldova, Romania sau la misiunile diplomatice ale României din străinătate.

Documente necesare:

- certificatul de căsătorie moldovenesc, în original + copie simplă;

- declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa altei transcrieri în România (formularul se primeşte la Secţia consulară);

- carte de identitate românescă sau pașaport românesc sau dovada cetăţeniei române (pentru soţul/soţia cetăţean român), original şi copie simplă;

- buletinele de identitate moldovenești, originale și copie simple;

- certificatele de naştere ale ambilor soţi;  Cetăţeanul român trebuie să prezinte certificatul de naştere românesc, cu menţiunile înscrise  - divorţ sau deces sau schimbare nume (dacă este cazul) - originale şi copii simple. Dacă cetățeanul moldovean etse divorțat sau văduv trebuie să prezinte extrasul certificatului de căsătorie și certificatul de divorț sau deces – originale și copie simple.