Înscrierea documentelor emise de autorităţile…

Certificate de naştere

ÎNREGISTRAREA NAŞTERII NOU NĂSCUTULUI PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA

TAXĂ CONSULARĂ - 0

 

Pentru înregistrarea unui copil nou născut pe teritoriul Republicii Moldova, conform prevederilor legale, este necesar ca, în termen de maxim 30 zile de la producerea evenimentului (Termenul de 30 de zile cuprinde atât ziua naşterii, cât şi ziua în care se face declaraţia în fața ofițerului de stare civilă), părintele, cetăţean român, trebuie să se prezinte la Secţia Consulară în vederea declarării naşterii.

Este obligatoriu programarea prealabilă pentru acest serviciu, Atenţie: Nou născutul nu trebuie să aibă certificat de naştere moldovenesc!

Actele necesare pentru înregistrarea naşterii în Republica Moldova sunt:

- certificatul constatator al naşterii, emis de unitatea medicală din Republica Moldova, unde s-a produs evenimentul, având aplicate cele 3 ştampile legale (ştampila unităţii medicale, ştampila triunghiulară şi ştampila medicului)  - original;

- certificat de negaţie că nu a fost înregistrată naşterea la Oficiile de stare civilă din Republica Moldova (formularul 28);

- certificatele de naştere ale ambilor părinţi. Cetăţeanul român trebuie să prezinte certificatul de naştere românesc. Dacă a mai avut căsătorii anterioare, încheiate prin divorţ/deces soţ/etc., este necesar să aibă aplicate menţiunile aferente pe spatele certificatului de naştere românesc - originale şi copii simple.

- certificatul de căsătorie românesc - original şi copie simplă;  În cazul în care căsătoria parintilor a fost încheiată în străinătate şi nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează la transcrierea/înscrierea certificatelor în registrele de stare civilă române; nasterea copilului se înregistrează după transcrierea/înscrierea căsătoriei părinţilor;

- buletine/cărţi de identitate ambii soţi - originale şi copii simple;

- paşapoarte româneşti/dovezi cetăţenie română  - originale şi copii simple

- declarație privind stabilirea domiciliului minorului (semnată de ambii părinți în situatia in care părinții au domicilii diferite) - formular tip, gratuit. 

- declaraţie pe proprie răspundere că nu s-a efectuat un certificat de naştere românesc/moldovenesc - formular tip, gratuit;

- în situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, prezenţa acestora este obligatorie la Secţia Consulară, unde vor completa şi alte formulare tip. 

 

ÎNSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NAŞTERE MOLDOVENESC ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ ROMÂNEŞTI

TAXĂ CONSULARĂ -0

În cazul certificatelor de naştere, titularul actului sau părinţii minorului se pot adresa Secţiei Consulare, în vederea solicitării înscrierii certificatului de naştere moldovenesc în registrele de stare civilă române şi eliberării unui certificat de naştere românesc.

Cererea de înscriere a certificatului de naştere pentru minori se depune de către unul dintre părinţi (cetăţean român).

La eliberarea documentului se va prezenta acelaşi părinte care a depus cererea.

 

ACTELE NECESARE LA ÎNSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NAŞTERE - CETĂŢEAN ROMÂN MAJOR:
- certificat de naştere titular, emis de autorităţile Republicii Moldova, original + copie legalizată la notar ;

- dovada cetăţenie română, original + copie simplă ;

- certificat de căsătorie (daca este cazul), original + copie simplă;

- extras de căsătorie, certificat de divorţ sau certificat de deces original/certifcat de schimbare nume (daca este cazul), originale + copii simple;

- buletin moldovenesc, original + copie simplă ;

Dacă actele se depun prin împuternicit (numai rude, afini - gradul I) se mai depun si următoarele:

 - procură original + copie simplă ;

- acte identitate împuternicit (B.I moldovenesc sau C.I., original + copie simplă).

Pentru obţinerea Codului Numeric Personal:

 - certificat de naştere - copie simplă;

 - dovada cetăţeniei române - copie simplă;

 - buletin moldovenesc - copie simplă;

 - certificat de căsătorie, extras de căsătorie, certificat de divorţ sau certificat de deces original + copii simple (daca este cazul)

 

Pentru persoanele care nu au Cod Numeric Personal, certificatul de naştere românesc se eliberează în maxim 60 de zile de la depunerea documentelor.

 

ACTELE NECESARE LA ÎNSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NAŞTERE - COPIL ROMÂN MINOR:

-  certificat de naştere original + copie legalizată la notar;

-  certificat de căsătorie românesc părinţi (original si copie simplă) ;

-  certificat de naştere părinti româneşti/ moldoveneşti  (original si copii simple); 

-  dovezi cetăţenie părinţi / paşapoarte româneşti (original şi copie simplă);

-  acte identitate(buletin) părinţi originale + copie simplă,

-  extras de căsătorie, certificat de divorţ sau certificat de deces original + copii simple (daca este cazul); Cetatenii romani trebuie să aiba inscrise mentiunile de divort/deces sot pe spatele certificatului de naştere romanesc daca au mai fost casatoriti;

-  declaraţia ambilor părinţi pentru stabilirea domiciliului minorului în cazul în care părinţii au domicilii diferite (este gratuit si se completează la Secţia Consulară);

Dacă actele se depun prin împuternicit (numai ruda sau afin gradul I) se mai depun si urmatoarele:
-  procură specială pentru Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova în vederea înscrierii certificatului de naştere în registrele de stare civilă româneşti original + copie simplă;
- acte identitate împuternicit  (B.I. moldovenesc sau C.I.,  original + copie simplă);

Rezultatele selecției din cadrul programului de burse doctorale și postdoctorale ”Eugen Ionescu”

22.03.2017

Ambasada României în Republica Moldova și Agenția Universitară a Francofoniei anunță…

Discursul Ambasadorului Daniel Ioniță la evenimentul organizat de USM cu prilejul Zilei Internaționale a Francofoniei

20.03.2017

Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, a participat luni, 20 martie…

Întrevederea Ambasadorului României Daniel Ioniță cu Prim Ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip

17.03.2017

Ambasadorul României Daniel Ioniță a avut vineri, 17 martie 2017, o întrevedere cu…

Vizita secretarului de stat Dan Neculăescu în Republica Moldova

16.03.2017

Secretarul de stat pentru relații cu vecinătatea estică și relații multilaterale la…