Înscrierea documentelor emise de autorităţile…

Certificate de naştere

Începând cu data de 05.02.2018 serviciile de stare civilă se prestează NUMAI  pe bază de programare prealabilă.

Programările se obțin prin Ghișeul Consular Online la adresa www.econsulat.ro

Începând cu data de 05.02.2018, cererile de înscriere a actelor de stare civilă se vor depune personal de către titular. Pentru copiii minori, cererile de înscriere se vor depune de către unul dintre părinți, în timp ce minorii care au împlinit vârsta de 14 ani vor solicita înscrierea în nume propriu, asistați de un părinte sau reprezentant legal (tutori instituiți legal).

 

ÎNREGISTRAREA NAŞTERII NOU NĂSCUTULUI PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA

Pentru înregistrarea unui copil nou născut pe teritoriul Republicii Moldova, conform prevederilor legale, este necesar ca, în termen de maxim 30 zile de la producerea evenimentului (Termenul de 30 de zile cuprinde atât ziua naşterii, cât şi ziua în care se face declaraţia în fața ofițerului de stare civilă), părintele, cetăţean român, trebuie să se prezinte la Secţia Consulară în vederea declarării naşterii NUMAI  pe bază de programare prealabilă.

Atenţie: Nou născutul nu trebuie să aibă certificat de naştere moldovenesc!

Actele necesare pentru înregistrarea naşterii în Republica Moldova sunt:

- certificatul constatator al naşterii, emis de unitatea medicală din Republica Moldova, unde s-a produs evenimentul, având aplicate cele 3 ştampile legale (ştampila unităţii medicale, ştampila triunghiulară şi ştampila medicului)  - original și copie simplă;

- certificat explicativ privind lipsa înregistrării copilului nou-născut de către organele de stare civilă ale Republicii Moldova (formularul 28), original și copie simplă;

- certificatul de căsătorie românesc - original şi copie simplă;  În cazul în care căsătoria părintilor a fost încheiată în străinătate şi nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează la transcrierea/înscrierea certificatului de căsătorie în registrele de stare civilă române; nasterea copilului se înregistrează după transcrierea/înscrierea căsătoriei părinţilor;

- certificatele de naştere ale ambilor părinţi. Părintele cetăţean român trebuie să prezinte certificatul de naştere românesc. Dacă a mai avut căsătorii anterioare, încheiate prin divorţ sau deces, este necesar să aibă aplicate menţiunile aferente pe spatele certificatului de naştere românesc. În cazul în care unul dintre părinți este cetățean moldovean, certificatul moldovenesc de naștere; dacă a mai avut căsătorii anterioare, încheiate prin divorţ sau deces este necesar extrasul de pe certificatul de căsătorie și certificatul de divorț sau deces - originale şi copii simple.

- cărţi de identitate românești sau paşapoarte româneşti sau dovezi cetăţenie română  - original şi copii simple;

- buletine moldovenești - originale şi copii simple;

- declarație privind stabilirea domiciliului minorului (semnată de ambii părinți în situatia in care părinții au domicilii diferite) - formular tip, gratuit. 

- în situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, prezenţa acestora este obligatorie la Secţia Consulară, unde vor completa declarația privind numele minorului. 

 

 ÎNSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NAŞTERE MOLDOVENESC ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ ROMÂNEŞTI

În cazul certificatelor de naştere, titularul actului sau părinţii minorului se pot adresa Secţiei Consulare, în vederea solicitării înscrierii certificatului de naştere moldovenesc în registrele de stare civilă române şi eliberării unui certificat de naştere românesc.

La eliberarea documentului se va prezenta acelaşi părinte care a depus cererea.

 

ACTELE NECESARE LA ÎNSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NAŞTERE - CETĂŢEAN ROMÂN MAJOR:
- certificat de naştere titular, emis de autorităţile Republicii Moldova, original + copie simplă;

- dovada cetăţenie română, original + copie simplă ;

- certificat de căsătorie (dacă este cazul), original + copie simplă;

- extras de căsătorie, certificat de divorţ sau certificat de deces (daca este cazul), originale + copii simple;

- certificat de schimbare nume, dacă numele de familie diferă de cel al părinților, original + copie simplă;

- buletin moldovenesc, original + copie simplă;

 

 ACTELE NECESARE LA ÎNSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NAŞTERE - COPIL ROMÂN MINOR:

-  certificat de naştere, original + copie simplă;

-  certificat de căsătorie românesc părinţi, original + copie simplă;

-  certificat de naştere părinți româneşti/ moldoveneşti, originale + copii simple;

-  cărţi de identitate românești sau paşapoarte româneşti sau dovezi cetăţenie română  - originale + copii simple;

-  buletine moldovenești, originale + copii simple;

-  extras de căsătorie, certificat de divorţ sau certificat de deces originale + copii simple (daca este cazul); Cetatenii romani trebuie să aibă înscrise mențiunile de divorț/deces pe spatele certificatului de naştere românesc dacă au mai fost căsătoriți;

-  declaraţia ambilor părinţi pentru stabilirea domiciliului minorului în cazul în care părinţii au domicilii diferite (este gratuit și se completează la Secţia Consulară).