Acte de stare civilă

Înscrierea documentelor emise de autorităţile străine

Înscrierea la Secţia Consulară a Ambasadei României la Chişinău a certificatelor de naştere/căsătorie, înregistrate de autorităţile Republicii Moldova, se poate face doar pentru cetăţenii care au redobândit cetăţenia română, născuţi/căsătoriți pe teritoriul Republicii Moldova.

Cei care sunt născuţi şi/sau căsătoriţi în alte state se pot adresa Direcţiei de Stare Civilă din cadrul Primăriei Sectorului 1, Bucureşti, România.

Dacă, la depunerea cererii de înscriere, se constată că au intervenit modificări la numele şi/sau prenumele titularului actului, faţă de documentele ce însoţesc cererea de înscriere, se solicită documentele necesare clarificării neconcordanţelor.
În situaţia în care se stabileşte că în certificatul eliberat de autorităţile străine au fost înscrise date care nu concordă cu cele înscrise în registrele de stare civilă române, transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente.