Acte de stare civilă

Obţinerea documentelor din România

Secţia Consulară a Ambasadei României din Chişinău îi poate sprijini pe cetăţenii români aflaţi  pe teritoriul Republicii Moldova pentru obţinerea unor duplicate ale certificatelor de stare civilă (naştere, căsătorie, deces).

Duplicate de pe actele de stare civilă se pot elibera în caz de pierdere, furt sau distrugere. Se mai pot elibera şi în cazul deteriorării acestora sau dacă au fost greşit completate.

Certificate de naştere şi de căsătorie, se eliberează la cererea titularilor; certificate de deces se eliberează la cererea membrilor familiei sau a altor persoane care justifică un interes.

Cererile pentru eliberarea altor certificate de stare civilă se pot depune personal sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată la un notar public.

Acte necesare:

- actul de identitate al titularului actului în original şi fotocopie;

- dacă este posibil, o copie a certificatului de stare civilă pierdut, distrus sau furat.

Certificate de stare civilă greşit întocmite, deteriorate sau retrase din uz, se predau în vederea anulării.