Documente de călătorie

Titlul de călătorie

Acest document se eliberează de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei cetățenilor români aflați in străinătate, care nu mai poseda un document de călătorie valabil, pentru ca titularul sa se poată întoarce in România.

Titlul de călătorie are o valabilitate de cel mult 30 de zile, care încetează de drept la data intrării titularului in Romania.


Documente necesare:

  • un document romanesc de identitate cu fotografie (pașaport romanesc expirat, carte de identitate sau buletin de identitate, expirate, permis de conducere, certificat de naștere sau orice alt document in care este înscris CNP), în ORIGINAL;

 sau

  • dovada cetățeniei române, în conformitate cu prevederile Legii 21/1991, coroborate cu prevederile Legii 248/2005,  în ORIGINAL;
  • adeverința eliberata de polița locala privind declararea furtului/pierderii pașaportului, dacă este cazul;

· Prezenta personală este obligatorie la depunerea solicitării.

 

Minori - Documentele necesare:

  • actul de naștere al minorului, în ORIGINAL ;
  • actele de identitate valabile ale părinților (pasapoarte sau cârti de identitate românești in curs de valabilitate), în ORIGINAL;
  • taxa consulara este de 0 euro.

· Prezenta ambilor părinți este obligatorie la depunerea solicitării.