Paşaportul simplu electronic

Pașaportul simplu electronic pentru cetățenii români majori cu domiciliul în străinătate (Republica Moldova)

Documente necesare:

  • dovada cetățeniei române (certificat de dobândire a cetățeniei române, sau atestare a cetățeniei române, sau pașaportul românesc anterior ) ÎN ORIGINAL;
  • certificatul de naștere românesc  ÎN ORIGINAL
    • În cazul certificatelor de deces eliberate de autoritățile moldovenești este OBLIGATORIE înscrierea mențiunii de deces a soțului/soției pe certificatul de naștere românesc
    •  În cazul certificatelor de divorț eliberate de autoritățile moldovenești este OBLIGATORIE înscrierea mențiunii de căsătorie și divorț pe certificatul de naștere românesc
    • mențiunile de divorț sau deces se vor efectua în România, la serviciul de stare civilă, înainte de depunerea cererii de pașaport;
  • certificatul de căsătorie românesc, ÎN ORIGINAL (pentru cei căsătoriți)
  • buletinul de identitate, valabil ,ÎN ORIGINAL, eliberat de autoritățile din Republica Moldova împreună cu fișa de însoțire, care atestă domiciliul în zona de competență a Secției Consulare de la Chișinău

în cazul declarării furtului pașaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autoritățile de politie moldovenești;

pierderea pașaportului se declara de către titular la sediul Secției consulare;

în cazul distrugerii pașaportului, se va prezenta pașaportul distrus sau deteriorat, cu condiția să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

taxa consulara este de 59 euro.

Nu sunt necesare fotocopii ale documentelor

Programările pentru acest tip de serviciu consular se efectuează personal de către petent pe www.econsulat.ro

ATENTIE: În conformitate cu Legea nr. 248/2005 art.34, cetățeanul român care își stabilește domiciliul în străinătate are obligația să predea actul de identitate care atestă existența domiciliului în România (cartea de identitate sau buletin), emis de autoritățile române.

 

IMPORTANT:

Competențele misiunilor diplomatice și ale oficiilor consulare române din străinătate în materie de eliberare a documentelor de călătorie românești sunt reglementate prin Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005.

În conformitate cu prevederile actelor normative citate, în cadrul procedurii de eliberare a pașapoartelor simple electronice românești, atribuțiile consulare se limitează la preluarea și transmiterea în țară a cererilor aferente, iar ulterior eliberării pașapoartelor, la înmânarea acestora titularilor.

Cererile de eliberare a pașapoartelor se soluționează în interiorul termenului legal de 60 de zile lucrătoare de către serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple din România, care sunt coordonate metodologic de Direcția Generală de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Eventualele decizii de respingere a cererilor de eliberare a pașapoartelor, adoptate de către autoritățile române competente, se comunică în scris solicitanților, împreună cu motivația corespunzătoare.

Sărbătorirea Zilei Culturii Naționale la Bălți

17.01.2020

Ambasada României la Chișinău informează că ambasadorul României în Republica Moldova,…

Vizită la Mitropolia Basarabiei

21.12.2019

Ambasadorul României în Republica Moldova, E.S. Daniel Ioniță, a efectuat la 19 decembrie…

Grup de colindători la Ambasada României

21.12.2019

La 20 decembrie 2019, un grup de colindători de la IP Liceul Teoretic „Principesa Natalia…

Sărbătorirea Zilei Naționale a României la Lectoratul de limba română și vizita de lucru la Comrat

17.12.2019

O delegație a Ambasadei României la Chișinău, condusă de ambasadorul Daniel Ioniță, a…