Documente de călătorie

Paşaportul simplu temporar

În condițiile legii, pot fi eliberate pașapoarte temporare, cu valabilitate de 1 an, atunci când solicitantul probează necesitatea şi capacitatea continuării imediate a călătoriei în străinătate  sau o situație de excepţie/urgenţă, cu documente justificative, care să indice imposibilitatea procesării unui paşaport electronic simplu si anume:

 • în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state în care există stare de beligeranță ori conflict diplomatic și are aplicată în pașaportul simplu electronic o ștampilă ori o viză eliberată de statul cu care țara în care călătorește se află în conflict.
 • pentru persoanele care declară că nu doresc să li se elibereze un paşaport simplu electronic. Eliberarea pașapoartelor temporare se face în termenul legal prevăzut de lege pentru eliberarea paşaportului simplu electronic
 • când titularul deține pașaport simplu electronic care conține vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă.
 • când titularul a depus pașaportul simplu electronic pentru obtinerea unor vize și declară că trebuie să călătoreascăde urgență în străinătate.
 • când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea îi este pusă în pericol și nu există timpul necesar pentru obținerea acordului celuilalt părinte (documente emise de instituția care organizează studiile/concursurile oficiale sau cu documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada și statul/statele în care se vor desfășura studiile /concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical).
 • pentru cetățenii români aflați în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile și care declară că este necesar să își continue călătoria în străinătate sau să își reglementeze șederea pe teritoriul unui stat (documente care să probeze faptul că este necesară continuarea călătoriei în străinătate pentru cetățenii români care nu mai posedă documente de călătorie valabile).
 • în situații obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară și urgentă prezența persoanei pe teritoriul altui stat și nu există timpul necesar pentru emiterea pașaportului simplu electronic (documentele care să ateste motivele de sănătate, familiare sau profesionale, care determină necesitatea și urgența deplasării persoanei în străinatate).

 

Pentru confecíonarea acestui tip de paşaport nu se preiau impresiuni digitale.

Cetăţeni români majori

Documente necesare:

 • dovada cetăţeniei române (certificat de dobândire a cetăţeniei române ,sau atestare a cetăţeniei române ,sau paşaportul anterior) IN ORIGINAL;
 • certificatul de naştere românesc, cu CNP, ÎN ORIGINAL. In cazul certificatelor eliberate de autoritatile moldoveneşti este obligatorie transcrierea lor prealabila in Romania, la serviciul de stare civila sau inscrierea la Secţia Consulară a Ambasadei Romaniei în Republica Moldova (pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă);
 • în cazul declarării furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autoritatile de poliţie moldoveneşti;
 • pierderea pasaportului se declara de catre titular la sediul Sectiei consulare;
 • în cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.
 • certificatul de căsătorie românesc, ÎN ORIGINAL, (dacă este cazul), In cazul certificatelor eliberate de autoritatile moldoveneşti este obligatorie transcrierea lor prealabila in Romania, la serviciul de stare civila sau la Secţia Consulară a Ambasadei Romaniei în Republica Moldova (pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă);
 • sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL (pentru cei divorţaţi). In cazul celor pronuntate in strainatate este obligatorie inscrierea mentiunii de divort in Romania (procedura de inscriere a mentiunii de divort trebuie initiata inainte de depunerea cererii de pasaport);
 • pasaportul anterior, dacã acesta existã;
 • taxa consulara este de 20 euro;
 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupã caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în ORIGINAL. Cartea de identitate provizorie, trebuie însoţită de certificatul de nastere, în original.

Cetăţeni români minori

Documente necesare:

 • dovada cetăţeniei române, IN ORIGINAL;
 • certificatul de naştere românesc, cu CNP, ÎN ORIGINAL. In cazul certificatelor eliberate de autoritatile moldoveneşti este obligatorie transcrierea lor prealabila in Romania, la serviciul de stare civila sau la Secţia Consulară a Ambasadei Romaniei în Republica Moldova (pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă);
 • paşaportul anterior al minorului, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL.
 • în cazul declarării furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autoritatile de poliţie moldoveneşti;
 • pierderea pasaportului se declara de catre titular la sediul Sectiei consulare;
 • în cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.
 • sentinţa de divorţ, rămasă definitivă şi irevocabilă, IN ORIGINAL (in cazul parintilor divorţaţi), din care să rezulte cărui parinte i-a fost încredinţat copilul,
 • certificatul de deces românesc al părintelui (în cazul în care un părinte este decedat), ÎN ORIGINAL,
 • cărţile de identitate româneşti/paşapoartele CRDS ale părinţilor  valabile, IN ORIGINAL ,
 • declaraţia de acord a părinţilor pentru eliberarea paşaportului;
 • dovada domiciliului părinților în Republica Mldova (și a minorului dacă are un document separat de cel al parintilor): buletinul de identitate moldovenesc, IN ORIGINAL;
 • taxa consulara este de 20 euro

 Nu sunt necesare fotocopii ale documentelor

Atentie!  Prezenta personală este obligatorie