Documente de călătorie

Pașaportul simplu electronic pentru cetățenii români majori cu domiciliul în România

 

Documente necesare:

  • Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, ÎN ORIGINAL; Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoțită de certificatul de naștere, în original;
  • Pașaportul anterior, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL. In cazul declarării furtului pașaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autoritățile de politie moldovenești;
  • Buletinul de identitate, ÎN ORIGINAL, eliberat de autoritățile din Republica Moldova împreună cu fișa de însoțire, care atestă dreptul de ședere și reședința în zona de competență a Secției Consulare de la Chișinău

Pierderea pașaportului se declară de către titular la sediul Secției consulare; In cazul distrugerii pașaportului, se va prezenta pașaportul distrus sau deteriorat, cu condiția să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului. 

Nu sunt necesare fotocopii ale documentelor.

Programările pentru acest tip de serviciu consular se efectuează personal de către petent pe www.econsulat.ro

Taxa consulara este de 59 euro.

 

IMPORTANT:

Competențele misiunilor diplomatice și ale oficiilor consulare române din străinătate în materie de eliberare a documentelor de călătorie românești sunt reglementate prin Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005.

În conformitate cu prevederile actelor normative citate, în cadrul procedurii de eliberare a pașapoartelor simple electronice românești, atribuțiile consulare se limitează la preluarea și transmiterea în țară a cererilor aferente, iar ulterior eliberării pașapoartelor, la înmânarea acestora titularilor.

Cererile de eliberare a pașapoartelor se soluționează în interiorul termenului legal de 60 de zile lucrătoare de către serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple din România, care sunt coordonate metodologic de Direcția Generală de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Eventualele decizii de respingere a cererilor de eliberare a pașapoartelor, adoptate de către autoritățile române competente, se comunică în scris solicitanților, împreună cu motivația corespunzătoare.