Cetăţenia română

Redobândirea cetăţeniei române

Art. 11 din Legea nr. 21/1991

“(1) Persoanele care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau această cetățenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenții acestora până la gradul III, la cerere, pot redobândi sau li se poate acorda cetățenia romană, cu posibilitatea păstrării cetățeniei străine și stabilirea domiciliului în țară sau cu menținerea acestuia în străinătate".

 

Actele necesare în dosarul de redobandire a cetăţeniei române sunt:

 

  • Buletinul sau cartea de identitate în copie legalizată;

 

  • Cazierul judiciar moledovenesc

 

  • Acte de stare civila (certificat de nastere, casatorie, deces sau divort) în copii legalizate pentru titular si ascendenti (parinti, bunici, strabunici), fosti cetateni români. (Datele de stare civila din documentele depuse trebuie sa corespunda cu cele din certificatul de nastere  );

 

  • Declaraţie personală, autentificată la notar din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei române;

 

  • Declaraţie personală, autentificată la notar din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;

 

  • Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar prin care solicită rebobândirea cetăţeniei române cu menţinerea domiciliului în Republica Moldova;

 

 -Acte de stare civilă în copii legalizate pentru copiii minori ai solicitanţilor, dacă este cazul;

 

- Acordul soţilor pentru redobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată la notar, dacă este cazul;

-În cazul minorilor de peste 14 ani este necesar consimţământul minorilor pentru redobândirea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată la notar în prezenţa unui părinte.

 

-Toate actele se depun într-un dosar de carton cu şină.

 

-Cererile se depun personal şi doar în cazuri temeinic justificate medical prin acte doveditoare de un reprezentant legal (mandatar sau avocat).

 

-Cererile se primesc numai dacă sunt însoţite de toate documentele necesare şi nu există neconcordanţe între datele de stare civilă.

 

Depunerea jurământului

 

 (Art. 20 din Legea nr. 21/1991)

“(1) Cetățenia română se acordă sau se redobândește la data depunerii jurământului de credință.
(2) În termen de 6 luni de la data comunicării ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie de acordare sau redobândire a cetățeniei române, persoanele cărora li s-a acordat sau care au redobândit cetățenia română vor depune jurământul de credință față de România"

Depunerea jurământului de credință la Secţia Consulară se efectuează numai pe bază de programare.

Documente necesare:

 

 

  • comunicarea primită din partea ANC cu privire la aprobarea cererii de redobândire a cetăţeniei române;
  • buletin de identitate cu foaia de însoţire (original şi copie simplă);
  • certificat de naştere (daca este cazul)certificat de căsătorie, dacă este cazul (original şi copie simplă);
  • 2 fotografii identice, de dată recentă, format 3,5 x 4,5 (cm).

 

Vizită de lucru la șantierul de restaurare a Sălii cu Orgă

23.02.2017

Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, și ministrul Culturii al…

Vernisarea expoziției ”Drepți Între popoare” la Muzeul Național de Artă al Moldovei

21.02.2017

Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, a vernisat marți, 21 februarie…

Vernisarea expoziției ”Drepți între popoare”

17.02.2017

Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, va participa marți, 21…

În atenția celor care au depus proiecte de finanțare la DPRRP spre finalul anului 2016

16.02.2017

Ambasada României în Republica Moldova informează că Ministerul pentru Românii de…