Cetăţenia română

Clarificarea cetăţeniei române

Pentru clarificarea cetăţeniei române, persoanele interesate trebuie să prezinte Secţiei Consulare a Ambasadei României la Chişinău (originale şi copii simple):
 

  • un act de identitate valabil (buletin de identitate + fişă de însoţire) 
     
  • actul de călătorie cu care s-a plecat din România (dacă există)
     
  • acte de stare civilă (naştere, căsătorie, etc.) ale sale. În cazul copiilor minori sunt necesare si actele părintilor. Se recomanda anexarea documentelor romanesti.

    Clarificarea cetăţeniei române este supusă taxelor consulare, care se plătesc în moneda euro, de către solicitanţi la ghişeele Secţiei consulare (vezi Secţiunea "Taxe consulare").