Cetăţenia română

Documente necesare pentru eliberarea certificatului de cetăţenie minorilor care au dobândit cetăţenia română prin ordinul preşedintelui A.N.C.

În vederea eliberării certificatului de cetăţenie pentru minorul/minora care a dobândit cetăţenia română prin Ordin al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, este necesar ca părintele menţionat în comunicarea primită de la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie să se programeze pe pagina de internet www.econsulat.ro la categoria CETĂŢENIE → Dobândirea cetățeniei române pentru minori (neincluși în Ordinul ANC al părintelui/părinților) → Eliberarea certificatului de cetățenie română minorilor (pentru cererile de redobândire depuse ulterior dobândirii cetățeniei române de către părinți) şi să completeze informaţiile cerute la fiecare rubrică; De asemenea, după completare, se vor imprima în format letric (pe hârtie format A4) „Cerere servicii consulare - Eliberarea certificatului de cetățenie română minorului” şi „Declaraţie de conformitate privind fotografiile copiilor minori” (accesând butonul „previzualizează” din dreptul fiecărei enunţări) care se regăsesc în „sumar cerere”. La secţia consulară a ambasadei, la data şi ora la care aţi fost programat(ă) se vor depune următoarele documente:

 • Comunicarea primită de la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (în original);
 • „Cerere servicii consulare - Eliberarea certificatului de cetățenie română minorului” şi „Declaraţie de conformitate privind fotografiile copiilor minori”, în format letric (pe hârtie format A4).
 • 2 fotografii color identice, de dată recentă, 3,5 cm x 4,5 cm ale minorului/minorei;
 • Câte o fotocopie şi originalul următoarelor documente:
  • Certificatul de naştere al minorului/minorei;
  • Paşaportul minorului/minorei (fotocopie doar după pagina care conţine datele personale şi fotografia minorului/minorei);
  • Certificatul de cetăţenie română al părintelui sau ale ambilor părinţi (dacă aceştia au redobândit cetăţenia română);
  • Cartea de identitate a părintelui/ părinţilor minorului/minorei (dacă deţineţi);
  • Buletinul de identitate emis de autorităţile din Republica Moldova a părintelui/ părinţilor minorului/minorei;
  • Certificatele de naştere şi certificatul de căsătorie româneşti sau moldoveneşti ale părinţilor minorului/minorei;

Certificatul de cetăţenie al minorului/minorei se va putea ridica de către părintele menţionat în comunicarea primită de la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie.

Lista secțiilor de votare organizate în Republica Moldova

22.10.2019

La scrutinul organizat în luna noiembrie 2019 pentru alegerea Președintelui României,…

Informații pentru alegătorii din Republica Moldova

17.10.2019

Pentru informații referitoare la secțiile de votare organizate în Republica Moldova…

Ghidul alegătorului român din străinătate

11.10.2019

Informăm toți cetățenii români interesați de modul în care își pot exercita dreptul…