Cetăţenia română

Depunerea jurământului

Art. 20 din Legea nr. 21/1991

“(1) Cetățenia română se acordă sau se redobândește la data depunerii jurământului de credință.
(2) În termen de 6 luni de la data comunicării ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie de acordare sau redobândire a cetățeniei române, persoanele cărora li s-a acordat sau care au redobândit cetățenia română vor depune jurământul de credință față de România"

Documente necesare:

  • Comunicarea (scrisoarea) primită de la A.N.C. cu privire la aprobarea cererii de redobândire a cetăţeniei române (pe colţul din dreapta-sus al comunicării se va scrie numărul de telefon al titularului cererii - de regulă se scrie numărul de telefon mobil - pt. situaţiile în care apar modificări şi trebuie să fiţi contactaţi/anunţaţi);
  • 2 fotografii color identice, de dată recentă, format 3,5cm  x 4,5 cm, pe fond alb, pe spatele cărora se va scrie numele şi prenumele;
  • buletin de identitate valabil cu foaia de însoţire (original şi copie simplă faţă/verso);
  • certificat de naştere, certificat de căsătorie sau extras după actul de căsătorie şi certificatul de divorţ sau certificatul de deces, după caz (original şi copie simplă); actele de stare civilă care nu sunt emise în limba română, vor fi însoţite de traduceri în limba română efectuate de un traducător autorizat cu legalizarea sigiliului şi semnăturii acestuia de către un notar autorizat;
  • pentru minorii care au fost incluși în dosarul de redobândire a cetăţeniei române, este necesar certificatul de naștere al minorului (original şi copie simplă) şi 2 fotografii color identice, de dată recentă, format 3,5cm  x 4,5 cm, pe fond alb, pe spatele cărora se va scrie numele şi prenumele minorului.
  • „Cerere servicii consulare - Depunerea jurământului de credinţă faţă de România”[i] în format letric (pe hârtie format A4).
  • După caz, "Declaraţie de conformitate privind fotografiile copiilor minori" în format letric (pe hârtie format A4).

 

  • Depunerea jurământului de credință la Secţia Consulară se efectuează numai pe bază de programare pe pagina de internet www.econsulat.ro la categoria CETĂŢENIE → Depunerea jurământului de credinţă.  După completare şi trimitere spre prevalidare, cererea va fi verificată de Secţia Consulară a Ambasadei României la Chişinău care vă va programa pentru depunerea documentelor.
 

[i] „Cerere servicii consulare - Depunerea jurământului de credinţă faţă de România” şi "Declaraţie de conformitate privind fotografiile copiilor minori" se regăsesc în categoria (Vizualizaţi ce aţi completat până acum) „sumar cerere”.

 

Lista secțiilor de votare organizate în Republica Moldova

22.10.2019

La scrutinul organizat în luna noiembrie 2019 pentru alegerea Președintelui României,…

Informații pentru alegătorii din Republica Moldova

17.10.2019

Pentru informații referitoare la secțiile de votare organizate în Republica Moldova…

Ghidul alegătorului român din străinătate

11.10.2019

Informăm toți cetățenii români interesați de modul în care își pot exercita dreptul…