Relaţii bilaterale

Relaţii economice

 
1. Cadrul juridic in domeniul economic
 • Acord privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova. (semnat la Bucureşti, 14. VIII. 1992; data intrării în vigoare: 15. VI. 1997);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul transporturilor rutiere. (semnat la Bucureşti, 28. X. 1992; data intrării în vigoare: 18. III. 1993);
 • Acord privind serviciile aeriene între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova. (semnat la Chişinău, 28. VI. 1993; data intrării în vigoare: 14. XII. 1993);
 • Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital. (semnată la Chişinău, 21. II. 1995; data intrării în vigoare: 10. IV. 1996);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar. (semnat la Chişinău, 21. II. 1995; data intrării în vigoare: 22. XI. 1995);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea şi cooperarea în domeniul poştelor şi telecomunicaţiilor. (semnat la Chişinău, 27. XII. 1995; data intrării în vigoare: 16. V. 1997);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea vamală şi asistenţa administrativă pentru prevenirea, investigarea şi combaterea infracţiunilor în domeniul vamal. (semnat la Bucureşti, 24. IV. 2000; data intrării în vigoare: 15. X. 2000);
 • Protocol adiţional la Acordul privind serviciile aeriene între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 28 iunie 1993. (semnat la Bucureşti, 31. I. 2003; data intrării în vigoare: 25. XI. 2003);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi Lacul de acumulare Stânca-Costeşti. (semnat la Stânca, 1. VIII. 2003; data intrării în vigoare: 23. XII. 2003);
 • Addendum la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova referitoare la împrumutul pe termen lung în valoare de 20 miliarde lei, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1993, modificat prin addendumurile semnate la Bucureşti la 17 ianuarie 2000 şi la 24 iulie 2002. (semnat la Bucureşti, 25. XI.2004; data intrării în vigoare: 27. VI. 2005);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind navigaţia pe căile navigabile interioare. (semnat la Bucureşti, 1. XI. 2005; data intrării în vigoare: 16. V. 2006);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperarea economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică. (semnat la Bucureşti, 16. XI. 2005; data intrării în vigoare: 17. V. 2006);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul turismului (semnat la Bucureşti, la data de 16 noiembrie 2005)
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor. (semnat la Bucureşti, 20. X. 2006; data intrării în vigoare: 1.I. 2007);
 • Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti, la 14 august 1992 (semnat la Bucureşti, la data de 13 noiembrie 2009)
 • Memorandum de Înţelegere între Ministerul Mediului şi Pădurilor al României şi Ministerul Mediului al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului (semnat la Bucureşti, la data de 27 aprilie 2010)
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova (semnat la Bucureşti, la data de 27 aprilie 2010)
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării  (semnat la Chişinău, la data de 28 iunie 2010)
 • Protocol Adiţional între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti, la 27 aprilie 2010 (semnat la Chişinău, la data de 23 septembrie 2010)
 • Protocol pentru amendarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chişinău, la 21 februarie 1995 (semnat la Chişinău, la data de 5 noiembrie 2010)
  
 
2. Comisia mixta interguvernamentala  de colaborare economica intre Romania si Republica Moldova
 
Comisia mixta reprezinta mecanisimul institutionalizat de cooperare bilaterala pe palierul economic, coordonat de catre ministrii economiei din cele doua tari. Ultima sesiune desfasurata la Bucuresti, la 26 aprilie 2012, a abordat stadiul si perspectivele cooperarii in domeniile: comert, industrie, electro-energetică şigaze naturale, întreprinderi mici şi mijlocii; agricultură, sanitar-veterinar si siguranţa alimentelor, vamal, transporturi,  turism,  protecţia mediului, muncă şi protecţie socială, dezvoltare regionala si constructii, statistică, cercetare ştiinţifică şi inovaţie, reglementare tehnică, standardizare, metrologie, acreditare, evaluarea conformităţii securităţii industriale.  
 
 
3. Evoluţia schimburilor comerciale, conform datelor statistice romane:
                                                                     - milioane USD-

 

 
2002
 
2003
 
2004
 
2005
 
2006
2007
2008
2009
 
2010
2011
 
Total
159,9
220,7
282,3
411,2
564
882,2
1178,4
700
795,8
1130
Export
109,6
136,9
205,2
326
427
 32,5
824,4
520,9
611,9
786,3
Import
50,3
83,8
77,1
85,2
137
 249,7
354
179,1
183,9
343,7
Sold
+59,3
+53,1
+128,1
+240,8
+290
+382,8
+470,4
+341,8
+428
442,6

 

 
4. Structura comertului bilateral, la 31 decembrie 2011
 

 

Nr. crt.
Categoria de marfa
Mii USD
Pondere
mii USD
Pondere
 
 
EXPORT
%
IMPORT
%
 
TOTAL
786306.60
100%
343752.50
100%
 
din care:
 
 
 
 
1
Animale vii si produse ale regnului animal
9784.40
1.2%
111.30
0.0%
2
Produse ale regnului vegetal
8724.20
1.1%
30410.70
8.8%
3
Grasimi si uleiuri animale si vegetale
661.80
0.1%
20973.90
6.1%
4
Produse alimentare, bauturi, tutun
21469.50
2.7%
23444.60
6.8%
5
Produse minerale
283466.20
36.1%
36270.00
10.6%
6
Produse ale industriei chimice si conexe
66867.00
8.5%
833.70
0.2%
7
Mase plasice, cauciuc si articole conexe
40765.50
5.2%
3029.20
0.9%
8
Piei crude/tabacite, blanuri si art. din acestea
7972.70
1.0%
611.50
0.2%
9
Lemn, carbune lemn, pluta, impletituri
16219.20
2.1%
621.20
0.2%
10
Pasta lemn, hartie, carton si art conexe
18347.70
2.3%
3491.40
1.0%
11
Materii textile si art. din acestea
34562.00
4.4%
42501.70
12.4%
12
Incaltaminte, palarii, umbrele bastoane
10342.70
1.3%
25259.60
7.3%
13
Articole piatra, ipsos, ciment, sticla, ceramica
12457.00
1.6%
14041.50
4.1%
14
Perle, pietre si metale pretioase, bijuterii
0.00
0.0%
0.00
0.0%
15
Metale comune si articole metalice
41385.20
5.3%
28114.00
8.2%
16
Masini, aparate, echipamente electrice
140729.70
17.9%
97493.10
28.4%
17
Vehicule,aeronave si echipamente transport
27255.50
3.5%
2894.70
0.8%
18
Aparate optice, foto si de masura
11460.40
1.5%
283.00
0.1%
20
Marfuri si produse diverse
32856.10
4.2%
13363.40
3.9%
21
Alte marfuri
979.80
0.1%
4.00
0.0%

 

 
 
 

România a donat 196 de microbuze școlilor din toate raioanele Republicii Moldova!

31.01.2020

Guvernul României a donat microbuze școlare, cu destinație exclusivă transportului…

Acțiuni de marcare a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române

29.01.2020

Reprezentanții Ambasadei României în Republica Moldova au participat la o serie de acțiuni …