Home

ŞCOLARIZARE ÎN ROMÂNIA 2017-2018

COMUNICATE DE PRESĂ

 

STUDII SUPERIOARE – documente utile

Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă (2017-2018)