Actualitatea ambasadei

Metodologia pentru școlarizarea românilor de pretutindeni, în învățământul din România, pentru anul școlar 2017 - 2018

Ambasada României în Republica Moldova anunță publicarea de către Ministerul Educației Naționale a Metodologiei pentru școlarizarea românilor de pretutindeni, în învățământul din România, pentru anul școlar 2017 - 2018.

Cei interesați care îndeplinesc condițiile din Metodologie pot beneficia, în învățământul superior de stat din România, de programe de studii acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu cu predare exclusiv în limba română. Statul român pune la dispoziție două tipuri de locuri:

  • locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României;
  • locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoareși în baza oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României.

În ceea ce privește persoanele interesate de învățământul preuniversitar de stat din România, ce îndeplinesc condițiile din Metodologie pot beneficia de următoarele facilități:

  • locuri de studii, fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă pentru înscrierea în învățământul preuniversitar de stat, ciclul liceal și învățământ profesional. Elevii care doresc să-și continue studiile în învățământul profesional trebuie să opteze pentru bursa al cărui cuantum este mai mare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  • locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, se acordă pentru înscrierea în învățământul preuniversitar de stat, ciclurile primar, gimnazial şi liceal.

Toate detaliile privind metodologia pentru școlarizarea românilor de pretutindeni, lista actelor necesare pentru depunerea dosarului și repartizarea locurilor în instituțiile de învățământ și specialități, pot fi găsite pe pagina  Ministerul Educației Naționale din România: învățământ preuniversitar și învățământ superior.