Actualitatea ambasadei

Finalizarea proiectului ”Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunărea de Jos din România, Republica Moldova și Ucraina”

La 3 noiembrie 2015, Marius Gabriel Lazurca, ambasadorul României în Republica Moldova, a participat la Chișinău la Conferința pentru finalizarea proiectului ”Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunărea de Jos din România, Republica Moldova și Ucraina”. Proiectul face parte din lista celor opt proiecte extinse, finanțate prin Programul Operațional Comun România-Republica-Ucraina 2007-2013. Valoarea totală a proiectului a fost de 5.8 mln euro dintre care 5.2 mln euro au constituit partea de grant oferită de UE. Prezentăm, în continuare, principalele mesaje transmise de către ambasadorul României în cadrul acestui eveniment.

 

Îmi face o deosebită plăcere să particip la evenimentul care marchează finalizarea cu succes a proiectului ”Inventarierea, evaluarea și remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunărea de Jos din România, Republica Moldova și Ucraina”. Printre realizările acestuia doresc sa menționez identificarea, inventarierea și evaluarea surselor de poluare din regiunea Dunării de Jos și instituirea unei monitorizări pe termen lung a acestor surse.

Proiectul a evidențiat deschiderea și disponibilitatea autorităților și instituțiilor din România, Republica Moldova și Ucraina pentru cooperare în domeniul protecției mediului, mai ales că fenomenul poluării fluviale nu cunoaște frontiere și necesită eforturi coordonate din partea statelor riverane Dunării.

Aș dori să încurajez instituțiile din cele trei state să continue buna practică stabilită în cadrul acestui proiect și să-și reunească eforturile în acest domeniu, eventual prin noi proiecte în cadrul Programelor Operaționale Comune România – Republica Moldova, respectiv România – Ucraina ale căror resurse financiare vor fi disponibile în viitorul apropiat.   

Reamintim, în acest context, eforturile României menite să sprijine efortul de integrare europeană al Republicii Moldova, inclusiv în domeniul protecției mediului și al combaterii emisiilor gazelor cu efect de seră. În cadrul recentei ședinte comune a celor două Guverne din 22 septembrie 2015, ambele state au convenit să elaboreze o listă de proiecte care urmează să fie finanțate de România din ajutorul neramburasbil de 100 de mln euro. Proiectele care urmează a fi implementate în acest domeniu vor conduce la creşterea gradului de protecţie a mediului şi vor contribui direct la sporirea calităţii vieţii cetăţenilor din Republica Moldova. Îmi permit să sugerez în acest sens autorităților de la Chișinău să ia în considerare posibilitatea dezvoltării unui program de înlocuire a autoturismelor uzate cu unele noi după modelul de succes din România.

România este, după cum bine ştiţi, un susţinător important al procesului de reforme și modernizare din Republica Moldova, atât la nivel politic, cât şi sub aspectul asistenţei financiare. În prezent, se află în curs de implementare iniţiative destinate sprijinirii reformelor şi alinierii la acquis-ul comunitar în aproape toate instituţiile Republicii Moldova, finanţate de către Guvernul României.

Acestea reprezintă exemple care confirmă angajamentul ferm şi constant al României pentru sprijinirea modernizării şi reformelor din Republica Moldova, în sectoare cu impact direct asupra cetăţenilor.

Doresc să vă felicit pentru încheierea cu succes a acestui proiect şi sunt convins că prin astfel de proiecte transfrontaliere, precum și prin resursele alocate de Guvernul României vor fi dezvoltate şi implementate inițiative destinate îmbunătăţirii calităţii mediului şi bunăstării populaţiei din Republica Moldova.